top of page

Wisdom of the crowds

Wisdom of the crowds

DRAFT 1.0

5 june 2021

Een aantal jaren geleden verwees prof. Herman van Gunsteren mij op dit concept. Ik had het wel al eerdere gezien maar hechte er niet veel waarde aan. Ik had van Gunsteren voor het eerst ontmoet in Leiden, tijdens een conferentie georganiseer in ’t Veld, in 2010, waar ik een paper presenteerde. Ik had met veel bewondering zijn boek “Quest for control” gelezen tijdens mijn studententijd, in de jaren tachtig. Het was zijn dissertatie dat handelt over het begrotingsproces binnen het openbaar bestuur (van Gunsteren, The Quest for Control: A Critique of the Rational-central-rule Approach in Public Affairs, 1972). Hij wees mij op een van zijn meest recente werken “Vertrouwen in democratie” (van Gunsteren, Vertrouwen in democratie, 2006). Daarin maakt hij verbindingen tussen zelforganisatie en democratie gebaseerd op het inzicht van de wisdom of the crowds. (Het is de titel van een boek geschreven door James Surowiecki.)

Wijsheid van de massa is de idee dat de massa over meer informatie of kennis beschikt dan het individu. Een klassiek voorbeeld is dat van Francis Galton over het raden van het gewicht van een os. Op een landbouwshow in 1906 in Plymouth konden omstanders het slachtgewicht schatten van de os. Zo'n 800 omstanders vulden een gewicht in waarna Galton de data onderzocht. Tot zijn verrassing kwam de vox populi of stem van het volk verrassend dicht bij het werkelijke gewicht. Om de wijsheid van de massa te verkrijgen, moet voldaan worden aan enkele voorwaarden: diversiteit; onafhankelijkheid; decentralisatie; aggregatie (Wijsheid van de massa, sd; van Gunsteren, Vertrouwen in democratie, 2006).

Het enthousiasme van van Gunsteren is begrijpelijk. Het deed mij denken aan andere boeken in de boekenkast: “We-Think” (Leadbeater, 2009). We Think onderzoekt hoe het web onze wereld verandert en een cultuur creëert waarin meer mensen dan ooit kunnen deelnemen, ideeën en informatie kunnen delen en samenwerken. Dat brengt mij tot “Wikinomics” (Tapscott & Williams, 2008). Het onderzoekt hoe sommige bedrijven in het begin van de 21e eeuw massale samenwerking en open-source technologie, zoals wiki's, hebben gebruikt om succesvol te zijn. De term 'Wikinomics' beschrijft de effecten van uitgebreide samenwerking en gebruikersparticipatie en hoe relaties tussen bedrijven en markten daardoor zijn veranderd. En dat brengt ons weer bij in ’t Veld met zijn “Kennisdemocratie” (in 't Veld, 2010).

References

in 't Veld, R. (2010). Kennisdemocraie; Opkomend stormtij. Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

Leadbeater, C. (2009). We-Think; Mass innovation not mass production. London: PROFILE BOOKS.

Tapscott, D., & Williams, A. (2008). Wikinomics; How Mass Collaboration Changes Everthing. Pinguin Group.

van Gunsteren, H. (1972). The Quest for Control: A Critique of the Rational-central-rule Approach in Public Affairs.

van Gunsteren, H. (2006). Vertrouwen in democratie. Amsterdam: van Gennep.

Wijsheid van de massa. (n.d.). Retrieved from nl.wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijsheid_van_de_massa

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page