top of page

Weten en kunnen

Weten en kunnen

DRAFT 2.0

9 september 2022

Er is een verschil tussen weten en kunnen. Men kan weten en toch niet kunnen - bewust en onbekwaam. Men kan ook kunnen en niet weten - bekwaam en onbewust. Het mooiste is natuurlijk bewust en bekwaam - weten en kunnen.

Wij hebben wetenschappen en die hebben kennis en het accent is minder op kunnen. De ''logen" zijn volgens mij wetenschappers. De geleerden hebben doorgeleerd. Wij hebben de kundes. Deze willen niet alleen weten maar ook iets kunnen veranderen. Het verschil is niet zwart wit. Wij hebben ze allemaal nodig maar volgens mij is het nu het moment van iets kunnen.

Ik moet ineens denken aan onze ministers die met de koningin in Silicon Valley rondlopen. Aan de staatssecretaris die samen met andere op Curaçao rondlopen om te praten over het slavernijverleden. Ik moet denken aan het voorgestelde alternatief van de Coho die de Staten en niemand ander heeft gezien. Aan de enorme hitte op deze eerste dagen in september. Het lijkt erop dat Nederland zelf een case maakt om volgend jaar - 160 jaar afschaffing slavernij - excuses aan te bieden, de coronaschuld kwijt te schelden en nog één miljard te sturen. Dit alles zou nog sense maken als er een visie en een plan lagen en dat is het landspakket gewoon niet.

Dan komt het bericht binnen dat koningin Elisabeth op 96 jarige leeftijd is overleden. Twe dagen eerder had ze haar laatste prime minister Liz Truss bij haar de eed aflegd. Hij lijkt over haar graf heen regeren.

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page