top of page

Waarden, normen en standaarden

Waarden, normen en standaarden

DRAFT 1.0

6 april 2021

Het is een cliché en toch blijft het een moeilijk onderwerp. Het doet mij altijd denken aan Jan Peter Balkenende die in zijn tijd waarden en normen als een soort mantra had. Het heeft lang geduurd voor ik snapte wat wilde vertellen.

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt. Vaak worden de termen in de politiek en de media als één enkel containerbegrip aangeduid, of onterecht als synoniemen door elkaar gebruikt.

Normvervaging is bij ons ook een groot probleem. Enkele voorbeeld. Wij weten niet meer of het stuur van de auto links of rechts moet.

Van de week waren twee gevallen. Er is de discussie over de normen van de journalistiek. Die zijn nu zo ver dat het normaal is dat jongeren met een digitale radio op het officiële persconferentie van de Raad van Ministers mag deelnemen. Zij die daar vraagtekens bij plaatsen halen zich het hoon op de hals.

Mark Rutte schendt parlementaire normen door in de Tweede Kamer niet de waarheid te spreken, en alleen het vaststellen van dit feit is aanleiding om degene die dit uit, figuurlijk af te maken.

Inmiddels denken wij dat ordinair praten in de Staten normaal is. Ook is het normaal dat mensen functies aanvaarden waar ze niet toe zijn uitgerust en ook niet deliveren.

Standaarden verlagen correleert evenredig verbonden met kwantiteit. Hoe lager de standaard hoe hoger het aanbod; hoe meer auto’s, hoe meer politici (politieke partijen), hoe meer beleidsmedewerkers. Met de kwaliteit houdt het een onevenredig verband. Hoe lager de standaard hoe minder kwaliteit en hoe minder output (per modale) eenheid.

De vraag is nu, hoe verhogen wij weer de normen? Dat wordt steeds geprobeerd maar het is niet gelukt. Herinnert u zich de voice van de woordvoerder van de politie nog, hoe verdrietig hij was over de lage standaarden binnen het korps (Jeser El Ayoubi wil meer aandacht voor tekortkomingen in politiekorps, 2020)?

Terug naar de vraag: hoe verhogen wij onze standaarden? Helaas zal dat moeten gebeuren door een COHO, maar het wordt steeds minder waarschijnlijk dat het doorgaat nu de Raad van Staten erg kritische was over de opzet en er aan beide kanten en nu ook op Aruba nieuwe regeringen zijn.

Waarom kunnen wij het zelf niet? Omdat zij zelf de standaarden hebben gezet en geaanvaard.

References

Jeser El Ayoubi wil meer aandacht voor tekortkomingen in politiekorps. (2020, januari 6). Retrieved from nu.cw: https://nu.cw/2021/01/06/jeser-el-ayoubi-wil-meer-aandacht-voor-tekortkomingen-in-politiekorps/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page