top of page

VUCA Curaçaose economen

VUCA Curaçaose economen

DRAFT 3,.0

14 januari 2023

Anthon Casperson dropte gisteren VUCA. VUCA is een acroniem bedacht in 1987, gebaseerd op de leiderschapstheorieën van Warren Bennis en Burt Nanus―om de volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit van algemene omstandigheden en situaties te beschrijven of erover na te denken. Het is dus niet nieuw, maar is nu zeer relevant, door vele factoren, waaronder de pandemie, de oorlog en de klimaatcrisis.

Een dag eerder viel in mijn postvak de Economic Outlook van Curaçao (MEO, 2023). Een glossy en volumineus document van zestig pagina’s. Ik had het nauwelijk doorgenomen toen ik neerstreek in de aula van de Centrale Bank, om de nieuwjaarsconferentie van de Economenclub bij te wonen. Mijn complimenten aan iedereen de inhoud en presentatie worden steeds beter. Even vroeg ik mij af waarom de twee zaken niet geïntegreerd waren. Dan weer zie ik het voordeel dat de twee verhalen als controle kunnen dienen. En ik moet zeggen dat de overlap groot is, dat wil zeggen dat er een consistent beeld is. Na een diepe krimp van 18,4% in 2020 herstelde Curaçao zich met grote schokken met een 4,2% groei in 2021 en een verwachte reële groei van 3,8% in 2022, terwijl de inflatie wordt voorspeld op 7,3%. Het zal tot ongeveer 2025 duren voordat wij weer op het niveau van voor de pandemie (2019) zijn.

Opvallend vond ik dat openlijk gesteld kan worden dat er 80 bouwprojecten―waarvan 40 met grote waarschijnlijkheid―de komende twee tot drie jaar gerealiseerd zullen worden. Dat er waarschijnlijk een tekort zal zijn aan bouwvakkers en aan personeel om in de hotels en appartementen te werken. Met andere woorden dat de toeristische sector uitontwikkeld is en dat er een groot gevaar is dat het toerisme ten koste gaat van de natuur en het karakteristieke van het eiland. Met andere woorden, wij investeren in beton en asfalt, ondanks al die gaten in de weg. Dat openlijk gesteld kan worden dat het misschien beter is dat wij de raffinaderij ontmantelen. Dit was een jaar geleden nog anders. Ik vind dit zeer positief want het geeft aan dat deze club mensen nadenken en instaat zijn om tot andere inzichten te komen.

Verder was er veel aandacht voor de oorlog, de inflatie en de pandemie. De Chinese economische moter draait op lagere toeren. In LatijnsAmerika zien wij de wederopstanding van links. Op de vraag van de spreker via videoconference, wat gaat Curaçao in 2023 doen?, bleef het stil. Wij weten nog niet hoe de economie gaan diversifiëren . Het blijft VUCA; 2023 wordt geen gemakkelijk transitie jaar.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page