top of page

Transparantie beloningsbeleid Curaçao

Transparantie beloningsbeleid Curaçao

DRAFT 1.0

29 september 2021

In een familiequiz in Nederland is het salaris van de president CBCS een onderwerp. Iedereen valt achterover bij het horen van het inkomen.

De volgende dag reageert CBCS vanuit Curaçao. Er wordt gesteld dat vanwege privacy er geen reactie gegeven kan geven, maar dat het inkomen aanzienlijk lager ligt dan in de quiz wordt gesteld.

De vraag is: zou er transparantie moeten zijn op Curaçao in verband met salarissen voor (semi) overheidspersoneel? (De hoogte van het salaris, is een onderwerp op zich, en deze kwestie is buiten de scope van het artikel.)

Er zijn argumenten die pleiten voor transparantie beloningsbeleid. Het personeel, inclusief de top, wordt via belastinggeld gefinancierd. De top heeft een voorbeeldfunctie; de top zet de toon. Transparantie verhoogd de geloofwaardigheid CBCS bij controle van financiële instanties. Een volgend argument is Coho: Curaçao krijgt steun vanuit Nederland, en in Nederland is de cultuur dat salarissen publiek zijn.

Er zijn ook argumenten tegen transparantie. Privacy: salaris een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer. De directeur van een doelwit worden van criminelen. Het kan leiden tot inflatie van salaris: als directeur A meer verdient dan directeur B, wil directeur B ook meer salaris.

Dan zijn er nog een aantal open vragen: Wat verstaan wij onder topfuncties? Is dit enkel de Raad van Bestuur en Raad van Commissaris of ook hoger management? Zijn er overheidsorganisaties waarvoor dit niet zou moeten gelden? Hoe zouden de salarissen gecommuniceerd moeten worden? Via enkel jaarverslagen (die niet iedereen leest, of waar niet iedereen toegang tot heeft) of ook nog op een andere manier?

Alle pros and cons afwegen is ons standpunt dat de salarissen gepubliceerd moeten worden, omdat wij in een tijd leven waarin de te grote verschillen tussen rijk en arm, als één van de grootste problemen van deze tijd worden beschouwd. Transparantie is een eerste stap om het gat te dichten (de Haan, 2018; Piketty, 2014).

References

de Haan, N. (2018, april 18). Grote ongelijkheid is desastreus voor de samenleving én de economie; WRR-econoom dr. Robert Went: “Het is belangrijk om ongelijkheid niet aan economen over te laten, maar ook niet alleen aan politici.”. Opgehaald van www.sg.uu.nl: https://www.sg.uu.nl/artikelen/2018/04/grote-ongelijkheid-desastreus-voor-de-samenleving-en-de-economie

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Massachusetts / London, Engeland: The Belknap Press of Havard University Press.

Servaas Houben AAG, FIA, CFA, FRM

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page