top of page
Search
  • _

Transitie is tussen de oren en collectief

Transitie is tussen de oren en collectief

DRAFT 3.0

21 mei 2023

Wij op dit eiland hebben een grote weerstand tegen verandering. Wij ontkennen vaak de noodzaak. Vaak is het de wal die het schip keert. In het verleden zijn vaak veranderingen gekomen door druk van instanties als het IMF of Nederland. Of door technologische ontwikkelingen of de komst van grote projecten of spelers als bijvoorbeeld de komst van Sandals net als in het verleden de raffinaderij en de offshore. Ook het vertrek van grote spelers als Shell of PDVSA dwingen tot verandering. Vergadering betekent ook transitie.

In de context van verandering verwijst een transitie naar het proces van het overgaan van de ene staat of toestand naar de andere. Het gaat om de periode van aanpassing en aanpassing die individuen of organisaties doormaken wanneer ze een significante verandering ervaren. Overgangen worden vaak gekenmerkt door een verschuiving in rollen, verantwoordelijkheden, routines of verwachtingen.

In deze context was Coho als invloed van buiten geen slecht idee. Onze track record geeft aan dat wij dit nodig hebben om te veranderen. Niet voor niets is Coho verbonden aan het implementeren van hervormingen opgenomen in het landspakket. Hervormingen die vaak al meer dan twintig jaar geleden zijn geformuleerd.

Ook nu speelt Nederland, met financiering/geld een doorslaggevende rol om ons te dwingen mee te gaan met de energietransitie en de klimaatcrisis te erkennen. De vraag is of dit allemaal voldoende is. Het nieuwe ziekenhuis CMC, dat in 2019 de deuren opende illustreert voor de zoveelste keer dat geld, nieuwbouw en nieuwe (IT-)systemen heel oppervlakkige veranderingen zijn. De echte verandering en transitie moet plaatsvinden tussen de oren. En dat doen wij niet ondanks alle technologische veranderingen om ons heen want wij blijven hangen in een slaven samenleving waarin wij niet nadenken en handelen. Een samenleving waarin de technologie verandert door de vierde industriële revolutie (4IR) het is niet Society 5.0, waarin de mens tussen de oren verandert. Wat wij thans zien is dat in techneuten en technocraten in ivoren torens en achterkamertjes bezig zijn met technologie en geld maar tussen de oren bij de burgers in de samenleving vindt niets plaats. De samenleving blijft een plantage en is niet aan het sofestificeren.

Tussen de oren veranderen is het resultaat van opvoeding, vorming, opleiding en training en daar raken wij steeds meer achter. Al jaren verkeren wij in een crisis maar realiseren wij ons dat niet echt en willen wij de crisis klok niet luiden. Vandaag luidt Nederland de bel voor de crisis in het onderwijs in Nederland en wordt er om een deltaplan geroepen (Meester, 2023). (Ex-minister Omayra Leeflang riep dat in 2007 al voor de Antillen.) Het is een no-brainer dat Curaçao wordt opgenomen in dit deltaplan en onderwijs een Koninkrijk aangelegenheid wordt. Maar krijg dat nu eens tussen de oren.

References

Meester, E. (2023, mei 18). Opinie: We kunnen gerust stellen dat we in een onderwijscrisis zitten. Maak darom een deltaplan. Volkskrant. Retrieved from https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/opinie-we-kunnen-gerust-stellen-dat-we-in-een-onderwijscrisis-zitten-maak-daarom-een-deltaplan~b3a13f11/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0kdrPM2XVLTZxtvfjXjmBEYBx4YKz7GM8r1OiPOAxmmTk2zqQHgv9X5Uo&re

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page