top of page

Topinkomen voor top verantwoordelijkheid; Curoil

Topinkomen voor top verantwoordelijkheid; Curoil

DRAFT 3.0

23 april 2023

Ik heb het niet gedetailleerd gevolgd maar denk dat ik genoeg weet om het volgende te stellen. De kwaliteit van de brandstof door die Curoil geleverd wordt is volgens onderzoek niet okay. Het voldoet niet aan de standaarden. Dit zou gevolgen hebben voor het rendement―hoeveel kilometers kan men rijden met een volle tank―en heeft negatieve invloed op het functioneren van de motoren. De minister van MEO stelt dat dit pas over twee jaar is gecorrigeerd.

Mijn stelling is het volgende. Het is duidelijk dat de consument structureel is benadeeld en dat iemand hier voor verantwoordelijk is. Volgens mij kan het niet anders dan dat de Raad van Bestuur weg moet en meisschien moet de Raad van Commissaris op weg. Zeker in context waarin wij het blijkbaar eens zijn dat deze mensen zo goed zijn dat ze een topinkomen verdienen. Wat heb ik niet begrepen? Want zo werkt het hier niet. Men zal rustig blijven zitten alsof er niets aan de hand is.

Dit kan in een context waarin een Statenlid direct of indirect betrokken is bij het faciliseren van een salarisslip van een fractiemedewerkster en rustig op een vliegtuig stapt om vergaderingen van Parlatino bij te wonen. Maar bij hem moet je uitkijken want ooit ging hij naar Nederland voor vergaderingen en ging kuieren in London. En de minister president indirect betrokken is bij het op grote schaal vervalsen van documenten (34 van de 35 onderzochte documenten) door een preferred bidder voor de raffinaderij. Voeg daar aan toe een hoofd Sofist die 90.000 gulden of meer declareert, vergeet te onderhandelen over een investeringspakket van Nederland en daarom heen allerlei fabels verkondigt.

Punt is, er is geen enkel logisch verband tussen een topinkomen, top presteren en grote verantwoordelijkheid dragen. En dat is een algemeen beeld. Over het traject normering topinkomens horen en merken wij niets meer. Ondertussen wordt het disfunctioneren steeds meer organisatie aantoonbaar en erger en de eerste tot de zesde macht (De zes actoren met macht, sd) zwijgen in alle talen.

References

De zes actoren met macht. (n.d.). Retrieved from maatschappij-wetenschappen.nl: https://maatschappij-wetenschappen.nl/havo/havo-h11/3dezesactorenmetmacht/

Miguel Goede

1 view0 comments

コメント


bottom of page