top of page

The last big issues

2121 2015

Wereld

Mindset 3.0

444+

Geweld, terrorisme

Paus

Als je vooruitzichten komende 8 jaren van maakt tot 2023 is het wel interessant. Wat zijn de key choices de komende tijd. Wat zijn de dingen die we als Curacao moeten oplossen. Noem de 7 dingen die we in de volgende twee kabinetsperioden moeten oplossen.

Deze 7 big choices zijn:

1. Jeugdwerkloosheid tot acceptabel niveau brengen.

Ongelijkheid. Rijken en armen.

Startups

PayPal

2. Sociale zekerheidsfondsen structureel aanpakken. Demografie, premies, pakketten. Er moet hiervoor een efficiency en effictiviteitsslag in de gezondheidszorg plaatsvinden. Electronische patientendossiers, koppeling van ketens huisartsen, verloskundigen, specialisten aan elkaar.

Ziekenhuis operationeel en andere bestemming huidige ziekenhuis.

3. Exportsector twee tot drie standen hoger. We rijden nu in z'n 1. Andere economieeen zitten al lange tijd in z'n 4 of 5. We moeten nieuwe bedrijvigheid creeren met de bestaande bedrijven, nieuwe bedrijven en buitenlandse bedrijven.

Energie

4. Raffinaderij opgelost. Upgraden, of afbouwen. COT beter benutten en zelf meer geld mee verdienen.

5. Zonneenergie, windenergie en waterenergie zijn gewoonste zaken geworden. Oude energie wordt gezien als slechts 1 van de vormen van energie. Energie in het onderwijs geintegreerd.

Onderwijs

6. Er moet een substantiele transformatie in het onderwijs plaatsvinden. Van aanbodgestuurd naar vraaggericht. Van feiten uit het hoofd leren naar de student teaches the teacher. Van papier, naar digitaal. Van alleen in de klas praten met elkaar naar altijd in gesprek met gezin, bedrijfsleven, kerken, sportverenigingen. Van sillos naar holistisch. Van half acht tot half twee tot van half 8 tot 17 uur. Naschoolse opvang voor alle scholen als standaard.

Universiteit: van 75% afgestudeerden vrouw naar fifty fifty man/vrouw. Hiervoor kwaliteitsinvestering nodig in onze jonge mannen.

Overheid

7. Overheid moet dienstverlenend zijn. Overheid biedt alleen services aan gezinnen en bedrijven. Overheid volledig digitaal. Alle opebare papieren archieven gedigitaliseerd. Alle aanvragen en contacten met overheidsdiensten worden centraal gemonitored en gerapporteerd. Verantwoordelijkheid. Overheid: kleiner en supporten. Terugtrekken waar niet nodig. Heel sterk aanwezig en leading op kerntaken als onderwijs, infrastructuur (wegen, airport, digitaal) en wetgeving. Overheid op open platformen.

Peace of mind

Papiamentu

School is fabriek

Landbouw

Water

Ecologie

Klimaatsverandering

Veiligheid en terrorisme

En ik:

Aanwezig op alle 52 Small Island Developing States. Een team van 10 medewerkers online. 5 in de training en 5 in de softwaredeveloping.

Onze economie groeit voor het eerst 5% per jaar gedurende de afgelopen 5 jaren.

Onze diensten sector is nu 75% van onze exporten.

Onze scholen leiden professionals op en vakmensen. Kennis zit in elk ding verwerkt.

Onze leraren zijn facilitators. De beste mensen worden leraren en worden er dik voor betaald.

Onze werknemers bij de overheid zijn schaarse professionals, die gebruik maken van alle moderne datapakhuizen, die koppelingen met bedrijven zoeken, die denken in ketens en processen. Die constant innoveren en hun processen elke dag kritisch bekijken.

Onze staten organiseren elke woensdag een bevolkingsdag. De bevolking mag dan aanwezig zijn en vragen stellen. Alle informatie is beschikbaar. De scholen behandelen deze informatie actueel en nemen exursies naar de Staten als vaste onderdeel in hun lessen.

Je leert als kind niet meer op school. Je doet daar projecten en wordt begeleid door de facilitators (vroegere leraren) en door mensen uit het bedrijfsleven.

80% van de werkenden verdienen boven de 5000 gulden. De overige 20% krijgt een inkomen waar ze alle boodschappen, inclusief internettoegang, sport en recreatie van kunnen betalen.

Onze politici geven keihard rekenschap aan de bevolking omdat ze een contract aangegaan zijn met de bevolking. Als ze dat contract breken of financiele middelen verkwanselen zullen ze in de bak belanden.

50% van de jongeren tussen 15 - 24 jaar wil Minister President worden van Curacao als ze later groot zijn.

1 view0 comments

Comments


bottom of page