top of page

PowerPoint 3.0

Bloglezer 3.0 vraagt mij: hoe hou je dan een presentatie? Hier Enkele tips.

1. Het totale event moet langer duren dan een dagdeel. Mensen kunnen zich niet zo lang vrij maken.

2. Een presentatie moet niet langer duren dan twintig minuten.

3. Gebruik geen PowerPoint als het niet strik noodzakelijk is. Mensen vertrouwen het niet meer.

4. Communiceer echt met het publiek.

5. Maak je website, Facebook pagina en Twitter account bekent. Op deze manier kun je jouw presentatie publiceren en kunnen mensen met jouw communiceren over wat je hebt gezegd.

Het gaat niet om de presentatie maar om de inhoud en de presentator is het belangrijkste onderdeel van de presentatie. Tegenwoordig gaat het naast de rationele feiten ook om het persoonlijke en het emotionele. Je moet een emotionele snaar raken en emotioneel verbinden.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page