top of page

Onze (klimaat)crisis

Onze (klimaat)crisis

DRAFT 2.0

22 augustus 2022

Afgelopen week sprak ik een van onze ex-premiers. Ze was bezorgd over het het gebrek aan aandacht en bewustzijn voor de klimaatcrisis. Velen, niet alleen hier, praten nog steeds over klimaatverandering maar het is een crisis. Dit in schril contrast met de premier van Barbados die wereldwijd faam verwierf door de grote rijke landen aan te spreken op het uitblijven van echte actie om te proberen het tij te keren. Het is allang bekend dat het gevaarlijke van de klimaatcrisis is dat wanneer men het echt begint te merken, het te laat is om het tij nog te keren. Er zijn ook deskundigen die stellen dat het al te laat is.

Op Curaçao zijn wij niet echt bezig met de energietransitie. Op Curaçao zijn ze met onze meer dan 30% energie uit duurzame bronnen ogenschijnlijk vooruitstrevend. Afgelopen weken zijn weer wat wat LED lampen geplaatst en gaat men door met smart verlichting instaleren. Ook gaat Aqualecra nu ook internet-provider wordenNu weet europarlementariër Raphaela er alles van, want ze heeft van de baas zelf een rondleiding c.q. informatie gekregen. Maar wat weet de bevolking zelf? Wat doen de bedrijven en de huishoudingen zelf aan energietransitie? Recent vernam ik dat een bank speciale leningen voor energietransitie aanbied aan particulieren. Tuurlijk heb je uitzonderingen.

Niet zolang geleden was er weer een conferentie over het onderwerp in het auditorium van de centrale bank. De directeur van Meteo zegt dat er een rapport ligt en dat is ook zo. Op de universiteit zijn er een aantal losse projecten en steeds meer voor het onderwerp relevante scriptie, vooral uit de technische hoek.

Het dempen van de zuid kust wordt beargumenteerd als maatregel tegen de stijgende zeespiegel. Men kan zelfs stellen dat de mogelijke opening van de raffinaderij in het tekens staat van een beleid ten aanzien van duurzaamheid en de klimaatcrisis, want de raffinaderij moet nu voldoen aan hoge internationale normen. Ook wordt er gesproken om op de terreinen die zijn onttrokken aan de raffinaderij te beginnen met een energielab en andere initiatieven op het gebied van duurzame energie.

En toch stel ik iwij op Curaçao niet bezig zijn met een energietransitie, maar met een geheel van ad hoc, niet samenhangende initiatieven. Er is geen visie en een transitie verhaal, waarbij bedrijven en burgers, met name jongeren bij betrokken zijn c.q. gewerkt wordt aan een bij behorende mindset. Dit terwijl Europa een bizarre zomer meemaakt; hitte golven, bosbranden, lage rivieren en ik vrees straks te veel regen, met alle gevolgen van dien. Maar dit schijnt ons weinig te zeggen op het eiland.

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page