top of page

Jaloesie 1.0

BeaMoedt

Tjonge,jonge...wat is ertoch een afgunst en jaloezie onder de "fotografen" op dit eiland...zojammer!! Samen kun je zo veel meer dan alleen!!!·  GeertHuismanallemaaleigenwijze donders

Edith Pattinajajijbent toch de beste

Al EvertszBenje het NOG niet gewend Bea ?

Norman E. SerphosHetis allemaal ikke, ikke en nogmaals ikke. Er is wel een groot verschil tussen de'politie-fotografen' en andere fotografen van de pers. Ik denk dat jij slechteervaring hebt met de 'politie-fotografen', die zijn inderdaad erg paranoia....

Tine Wintershovenafgunsten jalouzie bestaat er in elke sector, helaas!

Bea MoedtNietwat er nu weer gaande is Al Evertsz!!! Het is eigenlijkgewoon zielig:-)

Rudy WijngaardeAlleenonder fotografen?!

Bea MoedtJehebt gelijk Rudy Wijngaarde, eigenlijk over al...

Miguel GoedeHetis niet alleen onder fotografen...

Wilma JosiasseJammer....hetzou allemaal zoveel mooier en leuker zijn als die jaloezie er niet was. Het zegt wel wat over die mensen !!!

Sylvia FullinckJammerhe...samenwerken kan hier echt niet.....mensen snappen niet dat het samen betergaat....is niet aklleen onder fotografen hoor...Ach ja: What goes around comesaround...elke keer weer!

Maria Das...erzullen altijd mensen blijven die een ander het succes niet gunnen, gewoon kopomhoog en doorgaan Bea!

Miguel GoedeHetis ziekelijk en het neemt extreme vormen aan.

Ted PetersonDatis helaas Curaçao eigen. Je kan er niks mee doen. In elk richting, vak,aktiviteit blijft dat zo te zijn. Dat is de primaries reden waarom Curaçao nietvooruit kan. De politiek dus ook. it is a great blotchon God's tissue. Jaloezie is de ergste vorm van energie misbruik.Het is te vergelijken met de ergste vorm van plaque op je tanden. Het kost jeonnodig veel inspanning om dat op te poetsen! De een doet het verholen, deander openlijk. Ze blijven een gat voor de ander graven....en hunzelfuiteraard. Dit soort energieen maakt je kapot, als je een wordt ermee.

Joanette van der Meynouniet alleen Curacao hoor, hier in NL ook moord en doodslag!

Miguel GoedeHetis de mensen eigen, maar op een klein eiland waar iedereen snel weet wie jebent, neemt het bizarre vormen aan.

Joanette van der Meynouhier kennen we onze collegae ook wel hoor. En dan hebben jullie geen NIScamera's, die buldozeren iedereen omver

Joanette van der MeyNOSbedoel ik sorry

Miguel GoedeHierkun je niet in Nijmegen wonen en in Amsterdam werken en naar Breda verhuizen.

Tyson HillNouis volgens mij overal en op alle werkgebieden. dit is de wereld van 2013 helaas

Olga Van Vredendaal Wijnjeterp Jammer toch he,bah bah

Petra Teeuwsen zo isde mensheid. Afgunst en jaloezie. Wat zou de wereld anders zijn als de mens zoukunnen samenwerken en elkaar zou kunnen waarderen en respecteren op allerleigebieden.

Annelies Van de Werken Ja erg he?

Stephan Kogelman Is een bekend probleem als succes komt. Laat je erniet door leiden je kunt je er alleen maar aan ergeren.

Chris Bakker van Enckevort Sta er boven Dushi ......

Ad van Loon Negeren is moeilijk, maar biedt toch enig soelaas.Ik ben een doe-het-zelver en dat neemt ook niet iedereen mij in dank af.Jaloezie kun je het beste de rug toekeren.

Samantha Kroeger de markt is allang verzadigt.

Maritza Ohler Jaloezieis de ergste zuur die er bestaat, het vreet alles kapot!. Helaas bezit iedereendie eigenschap, de een meer dan de ander. Onzekeren hebben er meer last van,het is niet alleen iets van Curacao, maar het is gewoon "de mens"

Natasja Gibbs Afgunst?!Zon lelijke eigenschap, wees gewoon blij dat jij daar geen last van hebt!

Michele Meyer Het is helaas niet alleen in de fotografie...Gelukkig draait het er uiteindelijk om dat je je kunt onderscheiden van derest.

Natasja Gibbs Beetjedomme opmerking dat t alleen om Curacao zou gaan, afgunst zit in de mens, nietalleen op de locatie waar je woont! Zoals maxima zou zeggen .... Beetje dom..

Susan Rudolf Ah,niet alleen de fotografen

Philip A. Rademaker Is men niet happy dat jij gewonnen hebt? Beschouwdat als een kompliment. Gewoon doorgaan met goed kijken en hard werken. Gefeliciteerd.

Toke Rienhart Jemoet wel ook meenemen dat het hun broodwinning is en de spoeling wordt alsmaardunner!! Er moet brood op de plank komen....

Karolien Versteeg Inderdaad, niet alleen fotografen..... Ook in mijnvak

Karolien Versteeg Samen staan we sterk en dan is er dus meer broodop de plank!

Michele Meyer "The Scarcity Mentality is the zero-sum paradigm oflife" --Stephen R. Covey--

Marcel Truyens Broodnijd,het maakt Curacao kapot en staat vooruitgang in de weg. Vrijwillige onbetaaldesamenwerking om op de lange termijn tot iets beters te komen kennen we niet ofnauwelijks...

Sora Mar Jaloezie en afgunst isoveral en onder elk volk! Men wil vaak beter zijn dan anderen!

Natasja Gibbs Ikzal je ranen en tuiten besparen hoe t gaat on my line of business!

Marcel Truyens @Sora Mar: Competitie vind je overal. Iedereen wil beter zijn dan een ander maarin plaats van je aan een ander op trekken om beter te worden, trapt men elkaarnaar beneden. Da’s wel erg opvallend hier. En al helemaal in de creatieveindustrie waar de nauwelijks harde criteria zijn voor goed en best en mensenover het algemeen toch met een zachte, wat emotionelere kant naar hun werkkijken.

Sora Mar @Marcel, ik heb hier inNL ook veel meegemaakt , mensen zijn eenmaal zo! Dus ik heb geleerd om tevechten voor mijn rechten en ook voor wat ik wil bereiken!

Franklin Calmero Bea welkom in de fotografen Jungle dit maak ik allvan af 2004 mee

Meta Fahrenfort Bea, trek je regenjasje aan en laat het'afglijden'. Je kunt het niet veranderen, wees blij dat jij jij bent

Nellie Bij de Sluis Voormij ben jij een van de allerbeste Bea,sta er ver boven!

Iwan Bronkhorst Onderscheidendvermogen is het sleutelwoord. En als men het daar niet mee redt, gaat men omzich heen schoppen. Enneh bedenk altijd: iemand met een dure spiegelreflex en 6vakdiploma's is nog geen fotograaf. Want dát komt van binnenuit.

Jeanette Sanders It does happen everywhere.... Admiration or Envy.....

Harry Hes Sr Afgunsten jaloezie is in dit geval in mijn ogen doordat (Bea) de een wel de dingenvoor mekaar krijgt en de ander niet. Bea krijgt het voor mekaar voor een paarkeer te vliegen met schitterende foto's, mee varen met de kustwacht, het winnenvan de 2e ...See More

Ramsis Manuela Bea en ook tussen de landbouwers.

Sora Mar The wicked envy and hate; it is their way of admiring!

Cura Doc Bee gewoon doorgaan methet goede werk van je, weet dat je werk door een groot gevolg gewaardeerdwordt. Afgunst en jaloezie, dit is helaas de realiteit van Curacao op velerleiterreinen. "The only success some people will getis a brush out of you" Keep going dear.

Rouselle Koeiman Je zegt het zelf JALOEZIE ; idd ipv om met jou inzee te gaan; jammer . Maar 1 ding staat nu we'll vast. YOU are a PRO en datweet de rest ook. Laat maar varen.Keep going Bea

Ivonne Giskus Gwn doorgaan; ik geniet van jouw mooie foto's. Sigidal bai!!

Franklin Antoin Jr. Watiser gebeurd dan

Ron Richel Vanuit Nederland: maakeen beroepsgroep en stel daar eisen aan zodat niet iedereen daar lid van kanworden (bv. minimaal jaarinkomen, website, btw-nummer etc.). Zo is het voor deopdrachtgever duidelijk of hij/zij met een beun te maken hebben of niet, zoscheid je het kaf van het koren en bescherm je je eigen inkomen.

Hannie van Baarle Ben ook wel erg benieuwd wat er gebeurd is bea? Afgunst en jaloezie is helaas overal. Keep it up!

Carmelien Willems Bea Moedt, helaas niet alleenbij de "fotografen", maar OVERAL. Gewoon niks van aantrekken en doewat je moet doen!!!!!!! GOOD JOB.

Doreen Vlietstra Ik kan me wel voorstellen dat er afgunst is onderfotografen. Ik ben geen fotograaf maar wel jaloers op die prachtige fotos dieje maakt. Het fijne is dat je ze deelt en ik daarom er immens van kan genietenvan de prachtige mensen op Curacao en de schitterende plaatjes van de gerepteen ongerepte natuur. Ik hoef niet meer te fotograferen en hang je fotos aanmijn muur.

Robertico Marlin Onder de DJ's is nog erger!!

Peter van Honk It's none of your business what others think about you!

De Brabander Babs Alléénonder de fotografen????!!!! whahaha

Robertico Marlin Tjonge,jonge...wat is er toch een afgunst enjaloezie onder de "DJ's" op dit eiland...zo jammer!! Samen kun je zoveel meer dan alleen!!!

Runy Calmera Bea

Runy Calmera Bea Moedt maak je niet druk. E ris maar 1 fotografe op dit eiland en dat ben jij

Runy Calmera TheoMeijer natuurlijk ook. Maar hij is fotograaf. De rest. We don't know them.

Rob de Waal @Bea:ikke...ikke....ikke en de rest kan ...

Zie je op vele fronten en is hier schijnbaarmoeilijk uit te bannen. Jaloezie en hebzucht Pffffftt.

Marjanne Prins En niet alleen onder fotografrn hoor

Esther Kramer Niet alleen onder de fotografen,ik merk het iederedag op werk!

Joscelin Trouwborst Ik lees hier in veel commentaren iets overmentaliteit, dat was niet altijd en overall zo. Dit is Anglo-Amerikaansecompetitie mentaliteit, die zich als kanker in de wereld verspreid. Het kan ookanders, neem deel aan de leergang 3.0 van Miguel Goede.

Periphery Lina Not only in the world of photography. Jealousy iseverywhere, one ugliest characteristics of human with nothing to prove forthemselves.

1 view0 comments

Comentarios


bottom of page