top of page

Het papiertje

"Je moet goede papieren hebben". Dat is een goed Nederlands gezegde. Het duidt op het verwerven van een diploma na het volgen van een opleiding. Het is 3 december 2013. Ik moet denken aan de recent gepresenteerde data van de census 2011. Daaruit blijkt dat steeds meer mensen een papiertje hebben en steeds meer een hoger papiertje. Maar ik kan het niet rijmen met een werkloosheid van 13% en 37%. Mijn hypothese is dat we werklozen opleiden.

In deze context moet ik denken aan een gevolmachtigde minister die op haar CV liegt dat ze een "master of science" papiertje heeft. Blijkbaar is een papiertje zo belangrijk dat men wil liegen dat men er een heeft. Bij toeval kom ik Percy tegen die mij vertelt dat er op grote schaal wordt gefraudeerd met diploma's. Hij doelt via internet verkregen diploma's die het papier niet waard zijn.

Wat kan men hier uit afleiden? Het onderwijs heeft een probleem. Afgestudeerden zijn werkloos. Diploma's zijn gedevalueerd, meer mensen hebben een diploma waar ze niets mee kunnen. Met het accepteren van vervalste diploma's zijn alle diploma's gedevalueerd.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page