top of page

Gevangenis Curacao 3.0

De gevangenis 2.0 die we nu kennen, werkt niet.  Het is te vol. Er zijn weinig zinvolle activiteiten in de gevangenis. Toezicht faalt. Teveel mensen die in herhaling vallen.  Er is geen jeugd afdeling, etc.

Helaas kunnen we de gevangenis niet afschaffen.  Er zullen altijd mensen zijn die opgesloten moeten worden.  Dus wat hier wordt gesteld gaat niet op in alle gevallen. Maar met behulp van de technologie kunnen mensen op allerlei andere manieren een straf krijgen.  De gevangenis 3.0. Met name met behulp van GPS en camera’s kunnen we veel mensen buiten de gevangenis vast zetten.  De voordelen zijn legio.  Ze worden niet echt buiten de samenleving geplaatst, waardoor ze straks weer geïntroduceerd moeten worden.  Ze worden niet door de staat onderhouden. Ze kunnen zelf productief blijven en geschoold worden. Dit in combinatie met het toepassen van restorative justice, het confronteren van slachtoffer en dader en de dader zoveel als mogelijk laten herstellen of betalen van de schade. In plaats van te investeren in de gevangenis moeten we investeren in de reclassering.

"Restorative justice emphasizes repairing the harm caused by crime. When victims, offenders and community members meet to decide how to do that, the results can be transformational."

Als instantie belangstelling heeft voor dit concept, kunnen we dit altijd uitwerken.

1 view0 comments

Comments


bottom of page