top of page

Bronvermelding op Curaçao

Bronvermelding op Curaçao

DRAFT 2.0

12 mei 2022

Wat is een bronvermelding? Met een bronvermelding laat men zien dat het idee dat men heeft of het model dat men gebruikt niet (alleen) van zichzelf afkomstig is, maar (ook) door iemand anders is bedacht. Het plaatsen van bronvermeldingen noem men ook wel refereren of verwijzen.

Afhankelijk van je achtergrond is dit geen punt. Maar het is een minderheid die een achtergrond heeft die weet wat bronvermelding is. Maar heel veel mensen hebben een verhaal. Deze verhalen zijn soms best interessant maar ik kan er niets mee want ik weet niet op welke bronnen men zich baseert. In deze tijd van fake news is het probleem steeds groter.

Het zou helpen als mensen bewust worden van het belang van bronvermelding. De volgende stap zou zijn het beoordelen van een bron. Er zijn genoeg mensen die denken dat als iets op het internet staat het ook waar is. Het beoordelen van bronnen moet ook geleerd en geoefend worden. Het onderwijs moet aangepast worden, in die zin dat leerlingen zo vroeg mogelijk leren omgaan met bronnen.

Een voorbeeld: een kop van een krant dat een criminele organisatie een aantal politieke kopstukken in 2016 heeft trachten om te kopen, zegt niet veel en komt over als laster. Het is anders als wordt verwezen naar stukken uit een lopende rechtszaak als bron. Dan heb ik geen vragen over de bron, maar de inhoud en kan ik verder zoeken en nadenken.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page