top of page

Afro ideologie 1.0

Deze ideologie is niet nieuw maar is nu echt in zwang. Het heeft iets van "Black nationalism (BN) advocates a racial definition (or redefinition) of national identity, as opposed to multiculturalism. There are different indigenous nationalist philosophies but the principles of all Black nationalist ideologies are unity, and self-determination or independence from European society. Martin Delany is considered to be the grandfather of Black nationalism."

Deze ideologie heeft nu de overhand. Je merkt het bij de aanstelling van sommige ministers van sommige partijen. Het wegwerken van managers en het benoemen van nieuwe mensen. Het probleem van dit alles is dat deskundigheid niet belangrijk meer is. Verder is een probleem dat velen niet waarnemen en erkennen dat dit aan de hand is. Hierdoor kan het verder uitbreiden. De gevolgen zijn: slecht bestuur, armoede en ellende. Het niveau van het debat is verlaagd. Alle vormen van geweld neemt toe. Sommigen spreken zelfs van kannibalisme. Het gaat om haat en nijd. Er is geen liefde of empathie. Ook geweld tegen vrouwen. De besluitvorming verslechterd verder. Er is nauwelijks beleid. Buitenlandse investeerders worden natuurlijk geweerd en weggejaagd. Het verloedert allemaal. De ironie is dat de Afro zijn best doet om zich westers te kleden. Men is primair bezig met presentatie in plaats van inhoud, beleid en de implementatie daarvan. Over beleid gesproken. Het cultuurbeleid is gelijk aan folklore. Men houdt vast aan cultuuruitingen van de slaventijd (1.0). Zo is er veel aandacht voor Seu (het oogstfeest) en is de tambu muziek vorig jaar bevrijd, door de wetten die dateren van de slaventijd, die deze muziek onderdrukten, in 2012 alsnog af te schaffen.

Wat ik wil zeggen is dat deze ideologie ons verder de afgrond in zal storten. Opvallend is verder dat deze ideologie verspreiden van internet onder jongeren wil afremmen omdat men van mening is dat dit de bron is van criminaliteit.

De oplossing van deze stagnatie is in het afzweren van deze ideologie en het omarmen van openheid en het bevorderen van creativiteit. Het benoemen van mensen op basis van kennis en niet op basis van kennissen. Het probleem is dat de Afro ideologie goed voelt als je hoort bij de 'in group'.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page