top of page
Search
  • _

Wie vertegenwoordigt jou en mij?

Wie vertegenwoordigt jou en mij?

DRAFT 3.0

28 februari 2023

Er was de afgelopen tijd weer gedoe in de Staten over hoe een Statenlid, lees volksvertegenwoordiger, moet handelen. Termen als dualisme en monisme sloegen ons om de oren. Maar wat is de essentie?

Wij zijn een democratie, wat heel eenvoudig betekent dat het volk regeert. Door dat 100.000 kiezers niet dagelijk kunnen overleggen, hebben wij een representatieve democratie ingericht, wat inhoud dat wij volksvertegenwoordigers kiezen die onze belangen behartigen. Als ze hun werk goed deden zou iedereen verder gaan met zijn leven, werk en gezin. Doordat deze vertegenwoordiging niet goed plaatsvindt en door dat de ambtenarij (vierde macht) en pers (vijfde macht)―ook hebben steeds meer mensen steeds meer twijfel over het functionerende van de derde macht, de rechtelijke macht―ook niet goed genoeg functioneren, werkt de representatie niet meer en houdt de kiezer zich nu dagelijks bezig met de politiek en gaat dit ten koste van ander zaken waar de kiezer zich aan moet wijden. Wil men het positief benaderen kan men stellen een meer directe participatieve demcatie zich ontwikkeld.

Een van de oorzaken is de partijfinanciering. Door dat de politiek afhankelijk is van financiering richt het de oren meer naar de financierder en is het idee van volksvertegenwoordiging uitgehold.

In theorie is de oplossing heel simpel. Dat hoef ik niet uit te leggen. In de praktijk is het heel moeilijk want money talks.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page