top of page

Vervroegde Vrijwillige Uittreding (VVU)

Vervroegd Vrijwillig Uittreden (VVU)

DRAFT 1.0

27 mei 2021

De landsverordening is gisteren unaniem aangenomen door de Staten (Met VVU plek voor young profs, 2021). De demissionair minister stelt dat sinds 2016 er door ambtenaren van zestig en ouder om werd geroepen want toen werd de pensioenleeftijd opgetrokken naar vijfenzestig jaar. Inmiddels hebben velen die leeftijd reeds bereikt of een enkeling is al overleden. Dus wij wachten al jaren op deze regeling. Ok, de wet werd door oppositie van voor de verkiezingen van 19 maart 2021 geboycot. Nu moet druk van staatssecretaris Knops aan te pas komen. Het is een van de keiharde voorwaarden om in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun gedurende de pandemie.

Het is nu wettelijk mogelijk dat 600 ambtenaren afvloeien. De bedoeling is om een deel met jonge mensen te vervangen. Hoeveel is niet duidelijk. De minister geeft de vertrekkende ambtenaar nog een trap na, in plaats van hun te danken voor hun jarenlange bijdrage. Volgens de krant noemt hij ze, een demotiverende factor in het apparaat. Hij heeft blijkbaar geen weet van hoe het apparaat, met name de leidinggevenden van na 2010 het hele korps hebben gedemotiveerd.

Eerder schreef ik over de strijd tussen generaties. Dat speelt hier ook, maar ga ik er niet verder op in. Wat velen, inclusief de minister over het hoofd zien is het institutioneel geheugen. Dat is een collectieve reeks feiten, concepten, ervaringen en kennis die in het bezit is van een groep mensen. Ik vrees dat dit erg gebagatelliseerd zal worden. Dat geeft blijk van het feit dat wij hier niet te maken hebben met een lerende organisatie. En met een groep jonge professionals zonder een echte bestuursacademie kom je er niet. En deze academie wacht al vanaf 2007 op implementatie.

Maar zo’n vaart zal het niet lopen, want er moet wel eerst een impact-studie uitgevoerd worden, want wat de formatie van de overheid moet zijn, hoe de afvloeiing de structuur en processen zal beïnvloeden is nog niet onderzocht. En een verband met e-government is mij niet opgevallen. Ook Cft meldt dat de budgettaire effecten van de maatregelen niet zijn berekend en opgenomen in de begroting. Volgens het Cft meldt de overheid een stijging van zes miljoen per jaar, terwijl het Cft een daling meer voor de hand vindt liggen (Wijziging roept verdere vragen op, 2021).

Over institutioneel geheugen gesproken, het roept allemaal herinneringen op aan 1986, 1999, 2010; allemaal momenten waarop honderden ambtenaren zijn uitgetreden, zonder een goede aanpassing van het apparaat. Ook toen werd primair gekeken naar de reductie van het aantal ambtenaren en de bezuiniging. Ook het zogenaamd binnenhalen van jongeren is niets nieuws onder de zon. In 2010 werden veertig binnengehaald binnen en binnen enkele maanden waren ze totaal gedesillusioneerd.

References

Met VVU plek voor yooung profs. (2021, Mei 26). Antilliaans Dagblad, p. 1.

Wijziging roept verdere vragen op. (2021, mei 26). Antilliaans Dagblad, p. 4.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page