top of page

Regeerprogramma in het parlement

DRAFT 2.0

4 september 2022

Het is nu zondag. Eind vorige week was het regeerprogramma eindelijk op de agenda van de vergadering van de Staten, na ruim één jaar deze regering. Maar toch vind ik het een goede ontwikkeling want er is ten minste een programma waar wij ons op kunnen richten. Het lijkt mij een zeer terechte vraag van het lid van de oppositie dat het debat uitgaat van presentaties door ministers van hun hoofdstuk. Ik begrijp dus niet wat het bezwaar is van het statenlid - die de coalitie steunt - hier tegen, want ook ik ga het document niet nog een keer snel opzoeken en nalezen (Regering Curaçao, 2022).

Neem nu het hoofdstuk Justitie. Deze minister van Justitie is pas 18 maart 2022 beëdigd en heeft 1 juli 2022 zijn strategisch beleidsplan gepubliceerd. Het plan is een uitwerking van het hoofdstuk Justitie van het regeringsprogramma. Het is gewoon een gemiste kans voor deze minister. Hetzelfde geld voor de minister van Onderwijs die 28 juli de nulmeting van het onderwijs publiceert (Ministerie van Onderwijs, 2022).

Tijdens de behandeling – die ik met vlagen heb meegekregen – hoor de minister van SOAW stellen dat ze uitgaat van alle bestaande rapporten; dat er geen behoefte is aan nog meer rapporten; dat er niet nog meer geld hoeft te gaan naar consultants. Zij zei het niet zo zakelijk als ik het hier stel. Ik laat terzijde dat zij zelf in haar vorige periode niet vies was van het inschakelen van haar consultants – zie rapporten van de Algemene Rekenkamer (Algemene Rekenkamer Curacao, 2019). Ik ga ook niet op alle aspecten van de opmerking in, alleen de misvatting dat rapporten door externen worden geschreven. Rapporten zouden in eerste instantie door het apparaat zelf geschreven moeten worden.

Ik hoor de minister van Volksgezondheid iets melden over rapporten en fondsen voor het bevorderen van lokale productie van voedsel.

Wat ik in het hele debat mis is hoe deze regering de problemen die pandemie heeft blootgelegd gaat aanpakken. Wat is het assessment van de situatie, wat is onze visie en hoe gaan wij implementeren?

Bon siman.

References

Algemene Rekenkamer Curacao. (2019, augustus). Aanbesteding; Ministeriebreed onderzoek naar afwijking van openbare aanbesteding conform geldend beleid en regels. Retrieved from rekenkamercuracao.cw: https://www.rekenkamercuracao.cw/files/rapport_afwijking_openbare_aanbestedingen__1567164522.pdf

Ministerie van Onderwijs, W. C. (2022). NULMETING VAN HET CURAÇAOSE ONDERWIJSBESTEL; TUSSENRAPPORTAGE: KNELPUNTEN, KANSEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN. Willemstad: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport.

Regering Curaçao. (2022). Regeerprogramma Curaçao 2022 – 2025; Op weg naar herstel en een beter[e] kwaliteit van leven voor het volk. Willemstad: Regering Curaçao.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page