top of page

Organisatiestructuren van Curacao

Organisatiestructuren van Curacao

DRAFT 1.0

6 maart 2021

Tot de basis van de organisatiekunde hoort de organisatiestructuur. Over de hele wereld wordt nog vaak het boek van Henry Mintzberg gebruikt, dus ook op het eiland. Velen begrijpen echter niet hoe belangrijk het boek is. Mintzberg onderscheidt vijf types organisatie.

De Ondernemende Organisatie (eenvoudige structuur); de ondernemende organisatie kent een simpele en platte structuur. Mintzberg stelt dat bijna alle bedrijven starten als een ondernemende organisatie. Door de platte organisatie is de organisatie in staat snel in te springen op kansen en risico’s die zich voordoen. Flexibiliteit is dé succesfactor van de ondernemende organisatie.

De Machineorganisatie (bureaucratische structuur); de machineorganisatie is de tweede organisatievorm van Mintzberg. Deze vorm wordt ook wel de bureaucratie genoemd omdat de aansturing binnen de organisatie is gebaseerd op regels en procedures. Standaardisatie van werkprocessen staat in de machineorganisatie centraal. Dé succesfactor van machineorganisaties ligt bij de productie van grote aantallen gestandaardiseerde producten die zij als gevolg van taakspecialisatie en schaalgrootte relatief goedkoop kunnen produceren.

De Professionele Organisatie (professionele bureaucratie); professionele organisaties zijn bij uitstek gedecentraliseerde organisaties. Bij professionele organisaties ligt de kennis (en dus de macht) bij de uitvoerende kern die bestaat uit hoogopgeleide professionals. De professionals hebben grote mate van vrijheid om de werkzaamheden zelf vorm te geven. Voorbeeld van professionele organisatie zijn universiteiten, grote advocatenbureaus en ziekenhuizen.

De Gediversifieerde Organisatie (Divisiestructuur); de divisiestructuur is de vierde organisatievorm van Mintzberg. Het gaat veelal om grotere bedrijven die meerdere merken voeren en op verschillende markten actief zijn. Belangrijkste kenmerk van de divisieorganisatie is dat de divisies een grote mate van zelfstandigheid kennen doordat de beslissingsbevoegdheid is gedelegeerd van het topmanagement naar het middenkader.

De Innovatie Organisatie (adhocratie); de adhocratie is de vijfde organisatievorm die Mintzberg beschrijft. De innovatieve organisatie is een moderne organisatievorm die zich kenmerkt door een organische structuur. De organisatie kan daardoor direct inspelen op de ontwikkelingen die zich in de omgeving voordoen. De grote mate van flexibiliteit is het belangrijkste kenmerk van de innovatieve organisatie. De adhocratie is veelal een tijdelijke samenwerkingsverband en kent geen vaste structuur. (Mintzberg, 1979; Bijvank, 2016 - 2021)

Later voegde Mintzberg nog een aantal andere types er aan toe. Een type die ik er aan toe wil voegen is de Virtuele organisatie; een organisatie die in feite een website is en waar achter een team van mensen remote collaborate om diensten of producten te leveren, vaak 24/7 anywhere.

Op Curaçao zijn alle organisaties in principe simpel of een variant van simpel en moeten ook als zodanig gestuurd worden. Dit komt omdat Curaçao nu eenmaal een klein eiland is. Bijvoorbeeld wij hebben een simple raffinaderij, als het om de structuur gaat. Het is een simpele machineorganisatie. Wij hebben een simpele overheid. De overheid is een simpele variant van een machineorganisatie.

Wat ik waarneem is dat wij toch alles zeer ingewikkeld willen maken, maar wij hebben de schaal er niet voor en ook voldoende mensen. Keep it simple.

References

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Kommentare


bottom of page