top of page
Search
  • _

Onze vakbondsleiders

Onze vakbondsleiders

DRAFT 3.0

3 juni 2023

Op 30 mei sprak vakbondsleider Angelo Meijer over de onrechtvaardigheden die nog steeds bestaan in 2023, 54 jaar (1969) nadat arbeiders in opstand kwamen tegen onrecht op en rond de raffinaderij. Hij benadrukte de moeilijkheden waar gezinnen met een inkomen van 3000 gulden mee te maken hebben, de hoge werkloosheid en het feit dat mensen het eiland verlaten of zelfs in de criminaliteit belanden om te kunnen overleven.

Deze toespraak roept echter ook vragen op over de verantwoordelijkheid van vakbondsleiders en anderen bij het verdwijnen van banen. Het is interessant om te overwegen of deze vakbondsleider en zijn organisatie zich bewust zijn van hun rol in het verstoren in plaats van bevorderen van het heropenen van de raffinaderij.

In het verleden heeft deze vakbondsleider een opmerkelijke dubieuze rol gespeeld, zoals het intimiderend thuis bezoeken van ministers en bestuurders van de raffinaderij. Het is begrijpelijk dat deze acties in het geheugen blijven hangen. Echter, het resultaat van deze verstoringen is tot nu toe dat er geen rook uit de schoorstenen van de raffinaderij komt. Vanuit milieu-oogpunt kan men betogen dat dit misschien maar goed is.

Het is van essentieel belang dat er open en constructieve dialoog plaatsvindt tussen vakbonden, werkgevers en de overheid om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de problemen waar de samenleving mee te maken heeft. Het is ook belangrijk om te streven naar duurzame economische ontwikkeling en banencreatie die rekening houdt met de sociale en milieuaspecten.

Het uiten van zorgen over de rol en verantwoordelijkheid van vakbondsleiders is een legitiem onderdeel van het debat over werkgelegenheid en sociaal-economische vraagstukken. Door open en respectvolle discussies aan te gaan, kunnen we streven naar een samenleving waarin de belangen van werknemers, werkgevers en de gemeenschap als geheel worden behartigd, en waarin oplossingen worden gevonden voor de uitdagingen waar we voor staan. Dit is thans zeker niet het geval.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page