top of page

Neo-idealisme

Ook de democratie zoals wij die (denken te) kennen, heeft zijn levenscyslus. In den beginne is er vooral idealisme, wat verwordt naar pragmatisme en vervalt naar opportunisme en hopelijk weer valt in een zelfvernieuwend neo-idealisme

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page