top of page

Je in meerdere talen kunnen uitdrukken is blijk van sofisticatie

Je in meerdere talen kunnen uitdrukken is blijk van sofisticatie

DRAFT 3.0

19 mei 2023

Althans zo was het vroeger. Een paar weken terug stelde onze minister president dat hij een trendsetter is. Dat hij al minstens twee trends op zijn naam heeft staan: bruine schoentjes onder donker pak en een grote grijze baard. Hij kondigde een derde trend aan; vanaf dat moment zou hij uitsluitend Papiaments praten en tolken aan het werk zetten. Hij heeft hierbij wel concurrentie van een ander model, namelijk Statenlid Calmes, die op Koninkrijksniveau de tolk heeft geïntroduceerd. Ik moet ook denken aan, wat ik heb meegekregen, dat minister Ruisandro Cijntje naar woorden zocht toen hij de Venezolanen toesprak in het Spaans ter gelegenheid van de terugkomst van de drijvende markt, de zogenaamde barkjes. Dit in een context dat vele van onze jongeren worden afgewezen voor een baan, in de voorlopig enige economische sector, het toerisme, omdat ze de talen onvoldoende machtig zijn. De nulmeting van het onderwijs, dat zo ongeveer het enige is dat in die sector gebeurt, misschien nog als uitzondering met wat implementatie van leerlingvolgsystemen, moeten hebben uitgewezen dat het taalbeleid maar ook andere aspecten van het onderwijsbeleid, onderwijsvernieuwing, hebben gefaald (Nulmeting onderwijs definitief, 2023). Het talenbeleid is gebaseerd op een achterhaald UNESCO dogma van onderwijs in de moedertaal. Tussenhaakjes, de laatste dagen blijkt dat ook Nederland een probleem kent en wordt er nagedacht of meer dan een 5,5 halen op het eindexamen niet een minimale voorwaarde moet zijn om het diploma te kunnen behalen (Verplicht voldoende halen op Nederlands om te slagen? "Zou voor extra stress zorgen", 2023).

Dan zie ik op 15 mei 2023 minister Jetten samen met minister Cijntje een stralende minister president flankeren bij de ondertekening van een MoU inzake duurzame energie. Wie oplet ziet dat Jetten een oortje heeft van een tolk en de minister president volstaat met het spreken van de taal van zijn moeder, die hem ook heeft geleerd om niet te veel te praten want echte mannen praten niet veel, bovendien geraak je in de problemen als je te veel praat. Echt waar.

Wij zitten duidelijk met de situatie dat het niet langer vanzelfsprekend is dat mensen op het eiland minstens drie, vier of meer talen beheersen en kunnen switchen. Een paar jaar geleden was het voor het eerst dan een spelertje in de Little League niet in het Engels kon antwoorden in Williamstown Hoe is het zo gekomen? Zonder de schuld te willen leggen, denk ik terug aan ruim dertig jaar geleden dat radio Curom er prat op ging dat ze volledig Papiamentstalig waren en iedereen stimuleerde Papiaments te spreken en continu iedereen corrigeerde en systematisch alle woorden in een vreemde taal vertaalde naar de landstaal. Inmiddels kent het land drie officiële talen en hanteert de minister president er maar een, in tegenstelling tot die van bijvoorbeeld Aruba en Sint Maarten.

Wat is hiervan het gevolg? Te veel om alles op een rijtje te zetten. Het betekent dat het ontwikkelen van onze economie nog moeilijker is geworden omdat talen vaak een vereiste is. Scholieren gaan het voorbeeld van onze leiders volgen en denken te kunnen volstaan met ‘moederstaal’. Ik hoorde van een vriend dat een universitair docent had gesteld dat de “kinderen” (studenten) wat hem betreft kunnen volstaan met het inleveren van een podcast.

Immigranten halen ons in. Waren wij eens gesofesticeerde wereldburgers die soms opschepten met een beetje Frans, kunnen wij ons tegenwoordig niet eens in de zogenaamde moedertaal uiten en vergeten wij graag of weten wij niet eens dat wij in dit land drie officiële talen hebben en dat de taal van de overheid Nederlands is. Maar dat zal niet lang meer duren. Wees vooral trots op onze taal.

References

Nulmeting onderwijs definitief. (2023, februari 24). Antilliaans Dagblad, p. 5.

Verplicht voldoende halen op Nederlands om te slagen? "Zou voor extra stress zorgen". (2023, mei 12). https://www.omropfryslan.nl/. Retrieved from https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1209608/verplicht-voldoende-halen-op-nederlands-om-te-slagen-zou-voor-extra-stress-zorgen

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page