top of page

Homo 1.0

Het valt me op hoe vaak in allerlei soorten gesprekken de sexuele geaardheid van de ander onderwerp van gesprek is. Het schijnt heel belangrijk te zijn, anders zou men niet zo veel tijd en aandacht aan besteden. Het  woord voor homo is "mariku". Dat weet de makamba ook, het is het tweede woord na "konjo", dat we de makamba leren. Men heeft vooral veel aandacht voor het onthullen van vermeende mariku's die niet uit de kast zijn gekomen. In april 2013 speelde spel zich af tot in het parlement. Men maakte er "maribaka"van. Koe (ku) is baka in het Papiaments. Mij lijkt het een totale "waste of energy". Het geeft blijk van een mindset 0.0.

ik realiseer me ineens dat Boeli van Leeuwen in zijn boek "Geniale Anarchie", in het verhaal "De homo piskeira" ookal zoiets dergelijks beweerde. Bij nader onderzoek is het zijn opening in het boek uit 1990. Het kan geen toeval wezen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page