top of page

Het dorp van Knops; de vergelijken van Hegelsom en Soto

Het dorp van Knops; de vergelijken van Hegelsom en Soto

DRAFT 1.0

7 juli 2021

Gisteren hielden premier Pisas en staatssecretaris Knops, op Curacao, een gezamenlijke persconferentie, in het kader van het kennismakingsbezoek. In het kader daarvan hadden de heren de dag daarvoor onder anderen gevoetbald op een stoffige veldje in de moordende zol, zonder sporttenue. De beide heren hadden en er zichtbaar van genoten. Het is eigenlijk schandalig dat de staatssecretaris in zijn periode van vier jaar, nog nooit naar Bandabou is geweest, het zegt veel. In een reactie zegt Knops dat hij veel overeenkomst ziet met zijn dorp (ik neem aan Hegelsom in het noorden van Limburg). Ik heb een paar keer goed geluisterd, want ik ken Nederlandse dorpen. Waar Knops naar verwijst zijn de contacten in zo’n dorp, iedereen kent elkaar. En hoe men met elkaar om gaat. Ik meen dat hij iets zegt over een kerk en ik denk er een voetbal veld bij.

Vooropgesteld dat ik denk dat Knops de beste bedoelingen heeft. Knops heeft het niet over de verschillen en niemand vraagt er ook naar. Bij vergelijken gaat het altijd om overeekomsten en verschillen. Ik heb het vaak gezien bij buitenlandse consultants en andere professionals. Om om te kunnen gaan met het fenomeen Curaçao, vertaalt men het zo snel mogelijk naar het vertrouwde eigen referentiekader, door concentreren op de overeenkomsten. Vervolgens trekt men de lijn door en moet alles wel werken zoals dat werkt binnen het referentiekader van betrokkene; dan hoeft men het referentiekader niet echt aan te passen.

Ik heb het ook omgekeerd meegemaakt, bijvoorbeeld toen ik in Singapore landde. De overeenkomsten met Curaçao zijn echt minimaal, vergeleken met de verschillen. Wie uit Curaçao een ander land bezoekt ziet gelijk de verschillen en past gelijk het referentiekader aan.

Over Hegelsom is heel veel data te vinden op het internet. Ik neem alleen maar het inkomen van het dorp. Het gemiddeld inkomen per inwoner in Hegelsom was in 2017 €25.201 (Information about neighbourhood Hegelsom, sd). Het is zeker niet het armste dorp van Nederland. Kijk voor de grap naar het veld van VV Hegelsom, die in de vierde klasse amateurs uit komt.

Wat weten wij van Soto? Volgens het buurtprofiel van Soto betreft het een van de armste wijken van het eiland (Buurtprofiel Soto, 2011). Het stoffig voetbalveldje kennen wij of hebben wij nu op tv gezien.

Het zijn alle twee dorpen binnen het koninkrijk, alleen heeft in dat dorp op Curaçao de tijd wat stil gestaan en lijkt de slavernij en de dag van de emacipatie, die wij 1 juli herdachten en Amsterdam excuses aanbood, niet zo ver in het verleden. Hopelijk hebben wij ook oog voor de verschillen.

References

Buurtprofiel Soto. (2011). Retrieved from issuu.com: https://issuu.com/arthurtholel7965/docs/buurtprofiel_soto._

Information about neighbourhood Hegelsom. (n.d.). Retrieved from allcharts.info: https://allcharts.info/the-netherlands/neighbourhood-hegelsom-horst-aan-de-maas/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page