top of page

De virtuele staat

De virtuele staat

DRAFT 1.0

6 juni 2021

Digitalisering is nu een hype, maar al heel lang is dit op de kaart gezet door mijn promotor prof. Paul Frissen in zijn boek “De virtuele staat” (Frissen, 1996). Het gaat om beschouwingen op het raakvlak van bestuurskunde en de moderne informatie- en telecommunicatietechnologie.

Het is een verhaal over de bijzondere verbindingen van politiek, bestuur en technologie in de 'informatiesamenleving'. Het bevat een verzameling voorstellen en uitnodigingen om deze verbindingen anders te bezien en gestalte te geven. Bestuurlijke en technologische ontwikkelingen kenmerken zich door een aantal opmerkelijke samenhangen. Variëteit en fragmentatie nemen toe en leiden tot een opvallende relativering van het politieke primaat. Pogingen om dat primaat te herstellen, bijvoorbeeld via een moralisering van de politiek, beschouwt de auteur als vergeefse romantiek. De verbindingen tussen politiek, bestuur en technologie leiden tot het ontstaan van een virtuele staat. De auteur verkent de mogelijk heden van een postmodern bestuur en een postmoderne politiek. Hedonisme, esthetica en toevalligheid zijn daarin belangrijke noties. (Virtuele staat, sd)

References

Frissen, P. (1996). De virtuele staat; politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal. Schoonhoven: Academic Service.

Virtuele staat. (sd). Opgehaald van www.bol.com: https://www.bol.com/nl/p/virtuele-staat/666771914/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page