top of page
Search
  • _

De virtuele staat

De virtuele staat

DRAFT 1.0

6 juni 2021

Digitalisering is nu een hype, maar al heel lang is dit op de kaart gezet door mijn promotor prof. Paul Frissen in zijn boek “De virtuele staat” (Frissen, 1996). Het gaat om beschouwingen op het raakvlak van bestuurskunde en de moderne informatie- en telecommunicatietechnologie.

Het is een verhaal over de bijzondere verbindingen van politiek, bestuur en technologie in de 'informatiesamenleving'. Het bevat een verzameling voorstellen en uitnodigingen om deze verbindingen anders te bezien en gestalte te geven. Bestuurlijke en technologische ontwikkelingen kenmerken zich door een aantal opmerkelijke samenhangen. Variëteit en fragmentatie nemen toe en leiden tot een opvallende relativering van het politieke primaat. Pogingen om dat primaat te herstellen, bijvoorbeeld via een moralisering van de politiek, beschouwt de auteur als vergeefse romantiek. De verbindingen tussen politiek, bestuur en technologie leiden tot het ontstaan van een virtuele staat. De auteur verkent de mogelijk heden van een postmodern bestuur en een postmoderne politiek. Hedonisme, esthetica en toevalligheid zijn daarin belangrijke noties. (Virtuele staat, sd)

References

Frissen, P. (1996). De virtuele staat; politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal. Schoonhoven: Academic Service.

Virtuele staat. (sd). Opgehaald van www.bol.com: https://www.bol.com/nl/p/virtuele-staat/666771914/

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page