top of page

De Raad van Advies

De Raad van Advies

DRAFT 1.0

15 april 2021

De Raad van Advies (RvA) is een college van staat of staatsorgaan. Het is dan ook opgenomen in de Staatsregeling. De RvA bestaat uit ten minste vijf leden leden, waaronder de ondervoorzitter. De Gouverneur is formeel voorzitter. De leden worden voor vijf jaar benoemd en zijn herbenoembaar. De secretaris van de Raad wordt ook door de gouverneur benoemd op voordracht van de Raad.

Het is een adviserend college en brengt (gevraagd en ongevraagd) adviezen uit aan de Gouverneur (Regering). Het advies van RvA wordt via de Gouverneur aangevraagd over alles wat met wet of regelgeving of erop lijkt te maken heeft (Raad van Advies Curacao, sd; Braam, 1970).

De Het afgelopen jaar was de RvA nadrukkelijk in het nieuws vanwege twee adviezen. Het advies op de uitzonderingswet (Raad van Advies Curacao, RvA no.RA/16-18-LV, 2020) en het advies op de COHO consensus Rijkswet (Raad van Advies Curacao, RvA no. RA/51-20-RW, 2020). Beide zijn erg ingrijpend en moesten door maatschappelijke druk en het advies van de Raad bijgesteld worden. Bij de COHO adviseerde de Raad al dat de entiteit zoals voorgesteld niet past binnen het bestel van het Statuut en daarna heeft ook de Raad van State in Nederland hetzelfde standpunt ingenomen.

En toch moet wij kritisch de RvA blijven kijken. Er zijn leden die men ernstige verwijten kan maken. Ook geeft het standpunt van de RvA ten aanzien van belangenverstrengeling te denken. In feite vindt de Raad dat wij conflict of interest op het eiland niet te vermijden is vanwege de kleinschaligheid. Ik vind juist dat een dergelijke Raad de lat hoog moet houden.

Dr. Miguel Goede

References

Braam, H. (1970). Hoe ons land geregeerd wordt. Oranjestad, Aruba: De Wit N.V.

Raad van Advies Curacao. (sd). Opgehaald van Opgehaald van https://www.raadvanadvies.cw/

Raad van Advies Curacao. (2020). RvA no. RA/51-20-RW. Opgehaald van https://www.raadvanadvies.cw/adviezen/detail/1601

Raad van Advies Curacao. (2020). RvA no.RA/16-18-LV. Opgehaald van www.raadvanadvies.cw: https://www.raadvanadvies.cw/adviezen/detail/1573#noodwet

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

コメント

コメントが読み込まれませんでした。
技術的な問題があったようです。お手数ですが、再度接続するか、ページを再読み込みしてださい。
bottom of page