top of page

De plantage Curaçao als ideaaltype

De plantage Curaçao als ideaaltype

DRAFT 1.0

23 augustus 2021

Vroeger wist ieder aan de universiteit in de sociale wetenschappen opgeleide persoon wat een ideaaltype was.

Het ideaaltype is een abstract model gemaakt door Max Weber dat ons, wanneer het als vergelijkingsstandaard wordt gebruikt, in staat stelt om aspecten van de echte wereld op een duidelijkere, meer systematische manier te zien. Het is een geconstrueerd ideaal dat wordt gebruikt om de werkelijkheid te benaderen door bepaalde elementen te selecteren en te accentueren. Weber gebruikte het als een analytisch hulpmiddel voor zijn historische studies. Een ideaaltype is handig voor het vergelijken van sociale en economische verschijnselen. Het wordt ook wel het pure type genoemd (Crossman, 2017).

Ideaaltypisch is Curaçao een plantage. Het is een systeem van uitbuiting, extractie, door een kleine groep die zich verrijkt Dit idee was reeds ontsproten in 2015 (Goede, 2015; Goede, 2014). Een kleine groep houdt de massa in toom door miedu. Dit is de wortel van cultuur van de angst waar het gelijknamige boek over handelt (Marcha & Verweel, Cultuur van de angst, 2009). Ook rond 2005, voor en het referendum over de staatkundige hervormingen van de Antillen, werd door populisten veelvuldig verwezen naar de brief van Willie Lynch uit 1712, waarin de schrijver uitlegt hoe een kleine groep de macht behoudt over een massa slaven, onder anderen door verdeel en heers (William Lynch speech, sd).

Wat leert deze ideaaltype? Dat de politiek zich gedraagt als shon of bomba. De politiek ziet zich niet als dienaar van het volk, maar meester. Het is niet de bedoeling dat het volk er beter van wordt maar de shon.

Een andere invalshoek. Een werknemer ervaart het werken als slavernij. Hij/zij ervaart het niet als “zijn/haar” werk. Het gevolg is dat men de kantjes er vanaf loopt en de boel lijdzaam saboteert. Men heeft niet in de gaten dat het auto-sabotage is. De andere kant van de medaille is dat men geen inbreng mag hebben, geen mening, men mag niet denken en doet dat ook niet. (Dit laatste is niet eens zo vreemd want ook de Scientific Management School, die rond 1913 begon, maakt onderscheid tussen zij die moeten denken en zij die moeten uitvoeren.)

Het onderwijs, met name het funderend onderwijs, reproduceert de plantagemenatliteit. Het huidige systeem en de huidige leerkracht is per definitie niet in staat dit te doorbreken.

Wat is nu het punt? Curacao 1.0 is de plantage. 2.0 is de raffinaderij. Deze twee ideaaltypen zijn niet meer van deze tijd en leiden niet tot een betere samenleving en economie. De eerste stap is dit onderkennen. Deze enige weg naar een postindustriële samenleving is kennis en meritocratie in plaats van family & friends.

References

Crossman, A. (2017, March 31). What is an Ideal Type? Retrieved from www.thoughtco.com: https://www.thoughtco.com/what-is-an-ideal-type-3026354

Goede, M. (2014). The Matrix. Retrieved from www.universityofgovernance.com: https://www.universityofgovernance.com/apps/blog/show/42024385-the-matrix?siteId=46765835&locale=en-US

Goede, M. (2015). Bizar bestuur; Just Big Business. Eigen boek uitgeven.

Marcha, V., & Verweel, P. (2009). Cultuur van de angst. Amsterdam: SWP Uitgeverij.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page