top of page

De middenklasse als sociale cohesie lijm

De middenklasse als sociale cohesie lijm

DRAFT 1.0

14 mei 2021

Na het posten van de blog over sociaal kapitaal en Putman, kan ik door de reacties van de lezers te combineren, wat dieper op de zaak ingaan.

Valentine Vermeulen:

Ik persoonlijk zie op Curaçao een verschuiving van contact tussen het hogere en lagere segment van de bevolking verdwijnen omdat de middenklasse hier langzaam aan het uitdunnen is. Die was in mijn ogen de lijm die ervoor zorgde dat er nog enigszins over de hele linie in de maatschappij onderling over de verschillende lagen contact is/was. Nu die laag verdwijnt zie je veelal in plaats van netwerken in verticale richting steeds meer horizontaal contact binnen de onderste laag en de bovenste laag in de gemeenschap zonder cross references naar elkaar toe. Een factor die daarin nieuw is, is het aspect van onderwijs. De afgelopen vijftig jaar zie je niet alleen een gestage economische achteruitgang maar ook een drastische achteruitgang in ons onderwijssysteem en dat zal zorgen voor een nog verdere aantasting van het sociaal kapitaal op het eiland.

Daarop komt nepotisme bij, dus zelf met een bul kom je niet zonder een oom of tante aan de bak; family and friends. Patronage en nepotisme zijn van alle tijden, maar er treedt een mutatie op.

Al deze punten zijn waar. De middenklasse is van de jaren tachtig onderdruk (Buelens, 2019). En de pandemie heeft deze tendens alleen maar versneld. Zelfs in de BRIC landen waar er een de afgelopen decennia een middenklasse ontstond is bijna weer terug naar af (Prestowitz, 2005).

Ane Marten de Vries:

Het komt door de verlegging van het kapitaal naar een hele kleine groep, die net zoveel bezit als het grote deel. Ongelijkheid, en verdeeldheid ten top. Feodale tijdperk is terug sinds begin 2000, alleen is het nu zichtbaar voor velen. Niet de overheden bepalen, maar de mega bedrijven directeuren te zamen met de zo bekende opgerichte NGO' s en instituties als de VN, WHO enz enz...allen niet democratische instituties.....

Ook deze stelling is vol te houden. Het is met name Piketty die heeft aangetoond dat de rijken steeds rijker zullen worden. Het vervelende is dat het ook de armen zijn die het systeem verdedigen omdat ze in de illusie zijn gaan geloven dat ook zij binnen het systeem rijk kunnen worden.

References

Buelens, M. (2019, januari 10). De middenklasse verdwijnt echt. Opgehaald van trends.knack.be/economie: https://trends.knack.be/economie/magazine/de-middenklasse-verdwijnt-echt/article-normal-1414949.html?cookie_check=1620949203

Prestowitz, C. V. (2005). Three Billion New Capitalists: The Great Shift of Wealth and Power to the East. Basicbooks.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page