top of page

De elite in het centrum

De elite in het centrum worden steeds rijker. Het wordt een steeds groter probleem. Zelfs de Paus heeft dat uitgesprok. Neem nu bijvoorbeeld de Verenigde Staten: 1% van de bevolking bezit meer dan 50% alle aandelen er andere waarde papieren. (http://www.upworthy.com/9-out-of-10-americans-are-completely-wrong-about-this-mind-blowing-fact-2)

Terug naar periferie, Curacao. Daar heerst een jeugdwerkeloosheid van 37%. Deze jongeren komen steeds meer in de verleiding zich op het slechte pad te begeven. Dat de politie slecht functioneert blijkt dat de pakkans slechts 16 of 17% (Leeflang 7 februari 2014). Het gaat niet alleen om drugs en overvallen, maar ook om koperdiefstallen. Al enkele jaren wordt alles wat koper is gestolen: pijpen, buizen, kranen, kabels. Als het nu gaat om scholen, huizen, kantoren, radiostations, hoogspanningskabels, noem maar op. Dit kan maar niet worden opgelost terwijl er maar een handjevol bedrijven dit koper inkoopt en velen zeggen dat deze bekend zijn. Nog een paar tendensen. De daders worden jonger. Het geweld neemt toe. En ook steeds Meer meisjes worden crimineel. Verder worden de slachtoffers steeds ouder, zijn het steeds vaker vrouwen en nu ook toeristen. Dit alles wordt de politietop aangerekend en deze wordt nu onderzocht en integriteit is een issue. Politiekorps wordt onderzocht op corruptie. In februari 2014 zijn 60 nieuwe leden binnen gehaald door fusie van SKS, een soort lager politiekorps.

Terug naar de klink tussen de elite in het centrum en die in de periferie. In februari 2014 komt duidelijk naar buiten dat Bouterse en Wijdenbosch in 1997 voor 34 miljoen gulden zijn omgekocht door Ballast Nedam. Het zelfde bedrijf dat nu het nieuwe ziekenhuis van Curacao gaat bouwen.

Over het ziekenhuis gesproken. Nu blijkt dat de lokale beleggers (elite) mogen niet meer deelnemen in de financiering. De rente van de buitenlandse financierders ligt lager. Dit zou namelijk ten koste kunnen gaan van de bevolking.

Al heel lang horen we het dat we in een kenniseconomie zitten. Dat het gaat om kenniswerkers, de hogeropgeleiden. Maar steeds meer blijkt dit een mythe te zijn, over blijkt dat er steeds meer hoogopgeleiden niet aan de bak komen. In Nederland en in de Verenigde Staten zien we afgestudeerden met torenhoge schulden. Met name in de VS zijn de schulden hoog. En geen inkomen om deze af te lossen. De vakman heeft vaak wel een baan of een klus en die red zich wel. In Nederland wordt dan ook steeds meer aandacht gevraagd voor vakopleidingen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page