top of page

Zesde inzicht: De beheersingsdrama's

In het vierde inzicht hebben we geleerd dat mensen snel geneigd zijn energie van elkaar te ontrekken. In het zesde inzicht worden deze energiemanipulaties uitgewerkt tot vier hoofdstromen. Iedereen valt binnen één hoofdstroom, maar een combinatie van twee is ook mogelijk. Elke hoofdstroom creëert een andere hoofdstroom (bijbehorend drama). Vooral bij vader/kind of moeder/kind relaties is dit goed zichtbaar. Door naar je eigen beheersingsdrama te kijken, zie je die van je ouders. De Celestijnse belofte gaat er van uit dat elk ongeboren geest (toekomstig kind) zijn ouders bewust kiest, mede op basis van deze beheersingsdrama's. Dit doet zij om zo een goede voorwaarden te creëren om haar eigen levensvisie te kunnen voldoen.

Bullebak:

De Bullebak is het meest afgesneden van de Universele energie. Via intimidatie, luidruchtigheid, haantjesgedrag, egocentrisme en fysiek en/of communicatief agressief gedrag probeert hij de ander energie te ontnemen. De Bullebak kent geen communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Hij probeert altijd de belangrijkste te zijn en heeft geen interesse voor de ander. Een Bullebak 'zuigt' werkelijk de energie uit een ander. Bijbehorend drama van de Bullebak: Meestal een 'Arme ik', in sommige gevallen een 'Afstandelijk' figuur. In extreme gevallen kunnen een Bullebak een nieuwe Bullebak creëren.

De Ondervrager:

Zijn communicatief zeer sterk en proberen via de discussie een ander klein te krijgen, en zo energie te ontnemen. Zijn vaak negatief ingesteld, wijzen steeds op iemands zwakke plekken, bekritiseren de fouten of vergissingen van anderen. Een Ondervrager kan dit ook uiten door overbezorgd, jaloers of perfectionistisch te zijn. Een ondervrager kan moeilijk iets aardigs of liefs zeggen, zonder er direct een negatieve draai er aan te geven. Een ondervrager kan ook positiever ingesteld zijn, maar richt zich dan steeds op de buitenwereld, om zo zijn eigen problemen op het tweede plan te krijgen. Bijbehorend drama van De Ondervrager: Kan zowel een 'Arme ik' zijn als een 'Afstandelijk' figuur.

De Afstandelijke:

Denken dat ze anders zijn en dat niemand hun begrijpt. Zodoende sluiten ze zich geheel of gedeeltelijk af van de wereld om hun heen. In extreme gevallen creëren ze een eigen wereld waarin ze zich thuis voelen. Kinderen worden vaak Afstandelijk door hun dominante gedrag van hun ouders (Bullebak of Ondervrager). Door zich af te sluiten wapenen zij zich tegen dit gedrag, Ze sluiten zich echter ook af voor datgene waar ze juist zoveel behoefte aan hebben (aandacht, liefde, respect, sociale contacten). Wil een Afstandelijke aandacht krijgen, dan verwordt hij een 'Arme ik'. Bijbehorende drama van De Afstandelijke: Kunnen in principe alle overige drama's creëren.

Arme ik: Een pessimistisch ingesteld figuur die altijd de slachtoffer rol opzoekt. Heeft een groot zelfmedelijden. Door de aandacht die ze van andere vragen krijgen/eisen ontnemen ze energie van die anderen. Maar ze willen geen oplossing voor hun problemen, omdat dan hun energiebron opdroogt. Arme ik figuren blijven dus altijd klagen. Vaak zijn deze mensen labiel, en zoeken steun bij dominante figuren (Bullebak en ondervrager). Bijbehorende drama van de Arme ik: Bullebak en ondervrager.

Wil je je Boeddha-natuur structureel gaan verbinden met de Universele energie (vijfde inzicht), dan moet je allereerst de energiemanipulaties onder ogen zien. De hierboven beheersingsdrama's zijn en worden bepaald door je Ego. Het Ego is dus sterker dan je Boeddha-natuur en dat moet je zien om te draaien. Dat kan door juist die energiemanipulaties onder ogen te zien. Mensen die sterk handelen vanuit hun beheersingsdrama verwachten een bepaalde rol van een ander (Bijbehorende drama). Als een Bullebak die tegen je gaat brullen, dan ga je of terug brullen (Bullebak), of je zoekt smoezen: 'ja maar...' (Arme ik), of je stelt je erg afstandelijk op: 'laat maar lullen...' (Afstandelijke). Door anders te reageren, dan kan de Bullebak geen energie van jouw roven (voordeel 1), raakt hij in de war en gaat anders gedragen (voordeel 2) en de mogelijkheid bestaat dat hij zijn gedrag gaat inzien (voordeel 3).

http://www.aislins.com/nilsia/Zesde.htm (accessed on 30 mei 2013)

0 views0 comments

Comments


bottom of page