top of page

Wij hebben geen leiders maar meewerkende voormannen of operationeel managers

Wij hebben geen leiders maar meewerkende voormannen of operationeel managers

DRAFT 1.0

25 augustus

Ik sprak een collega over onze managers en leiderschap. Hij had een opmerking en een vraag en onze conclusie was: Wij hebben geen leiders maar meewerkende voormannen of operationeel managers. Het is een generalisatie, er uitzonderingen zijn. Laat ik trachten de situatie te schetsen (Goede, 1999).

In deze crisis hebben wij leiderschap nodig om eruit te komen. Dat geld niet alleen voor het land als geheel maar voor de elke organisatie. Hoe valt te verklaren dat er een bebrek aan leiderschap is? Leidinggevenden en commissarissen worden op dat profiel geselecteerd. Ooit dacht ik dat men oprecht dacht dat het profiel is van leidinggevende een meewerkend voorman is, maar steeds meer kom ik tot de conclusie dat leidinggevende en commissarissen worden benoemd, niet alleen om de belangen te dienen van de persoon of de politieke partij, maar om instructies op te volgen. De leidinggevenden zijn niet geformateerd voor het post-industriële tijdperk, maar voor het pre-industriële tijdperk (1.0), een deel stamt uit het industriële tijdperk. Waarom zou iemand akkoord gaan met een degelijke deal? Dat heet dan loyaliteit. Omdat men er goed voor wordt betaald. Het is inmiddels duidelijk dat mensen in de top overbetaald worden. Deze constructie heet dan family & friends.

Dit geschetste beeld past in het ideaaltype van de plantage. Het is top-down sturing en de shon moet er beter van worden. Het past ook in het ideaaltype van de raffinaderij; een machinebureaucratie de organisatie primair uitvoert (Mintzberg, The Structuring of Organizations, 1979).

Het probleem is, dat in een relatief stabiele omgeving de organisatie wel operationeel blijft, maar in tijden van crisis, en zeker als sprake is van verandering van tijdperk hebben wij visionaire leiders nodig. “In calm water every ship has a good captain”. Simon Sinek zei het zo: een Chief Executive Officers nodig moet een Chief Visionary Officers (CVO) zijn (Carpenter, 2021). Dat is bij ons niet het geval, bij ons moet de status quo behouden blijven, ook al is die totaal niet meer houdbaar.

Leidinggevenden krijgen ook weinig ruimte van de commissarissen die continu op de stoel van de CEO gaan zitten. Dit is door rechter Willems in zijn onderzoek naar wanbeleid bij Aqualectra, RdK en Curoil vastgesteld en is illustratief (Willems, 2016).

References

Carpenter, J. (2021, May 17). Should the CEO now be called the CVO (Chief Visionary Officer) – Simon Sinek. Retrieved from thoughtleadership.collingwoodsearch.co.uk: https://thoughtleadership.collingwoodsearch.co.uk/post/102gy9i/should-the-ceo-now-be-called-the-cvo-chief-visionary-officer-simon-sinek

Goede, M. (1999). Leiderschap op Curacao. Retrieved from https://www.academia.edu/37291815/Leiderschap_op_Curacao_1999

Mintzberg, H. (1979). The Structuring of Organizations. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.

Willems, J. (2016). VERSLAG van het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van INTEGRATED UTILITY HOLDING N.V. (HANDELEND ONDER DE NAAM AQUALECTRA), CURAÇAO OIL N.V., REFINERIA DI KORSOU N.V., zoals bevolen bij beschikking van 15 juli 2013 van HET GEMEENSCHAPPELIJK H. Willemstad.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page