top of page

Wij bieden het Venezolaanse volk onze oprechte excuses aan

Wij bieden het Venezolaanse volk onze oprechte excuses aan

DRAFT 2.0

17 juli 2022

Zal onze minister president namens Curaçao zijn excuses aanbieden aan het Venezolaanse volk nu de rechtere heeft bepaald dat de Curaçaose overheid onrechtmatig heeft gehandeld jegens Venezolaanse vluchtelingen? De rechter heeft geoordeeld dat Curaçao ongedocumenteerde Venezolanen op “ontoelaatbare” wijze heeft vastgezet. Ze kregen te maken met een zwaarder regime dan reguliere. Volgens de rechter een schending van de mensenrechten onder het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De Venezolanen werden in het cellenblok van de gevangenis vastgehouden omdat een nieuwe opvang voor ongedocumenteerden nog niet klaar is (Ouhajji, 2022).

Deze situatie is al jaren bekend en wordt continu aangekaart door belangenorganisaties, maar de regering deed niets en heeft het op een rechtszaak laten aankomen. Het is dezelfde houding ten aanzien van de luchtverontreiniging door de raffinaderij. Ook dit wordt al jaren aangekaart, maar de overheid laat het op rechtszaken uitkomen.

Niet alleen kan het Venezolaanse volk de excuses op de buik schrijven, de overheid gaat in beroep, en zal dus waarschijnlijk het vonnis nog niet uitvoeren. Wat is de redenering? De overheid is bang dat nu het vonnis er ligt, er duizenden Venezolanen zullen aanspoelen het eiland de vluchtelingenstroom niet aan kan. Ook is men bang dat er criminelen tussen de vluchtelingen zitten. Dit standpunt wordt ook gehuldigd door één politiekleider die dagen eerder de Tweede Kamer uitlegde hoe veel leed ze ervaart van de slavernij van 159 jaar geleden. Dit zijn allemaal zaken die samen met de internationale gemeenschap opgelost moeten worden.

Misschien is het ook een idee om te onderzoeken of er verplegend personeel of personeel dat kan werken in de hotel sector tussen zit. Want ik begrijp dat ongeveer honderd medewerkers het nieuwe ziekenhuis hebben verlaten en zijn vertrokken naar Nederland. En wij weten dat het moeilijk is om te komen aan werknemers in de hotelsector. Misschien kunnen wij op deze wijze ons bevolkingsaantal aanvullen, nu er zoveel mensen het eiland hebben verlaten.

Het moge duidelijk zijn dat wij het niet zo nauw nemen met mensenrechten, maar dat dat weerhoudt ons niet om excuses van de koning te eisen, liefst volgend jaar, wanneer wij stil staan bij 160 jaar afschaffing slavernij.

References

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page