top of page

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR)

DRAFT 1.0

21 april 2021

Er zijn dus adviesraden genoeg en toch is het duidelijk dat er iets mist. Dat heb ik in de bespiegelingen over andere raden al laten blijken. Er mist een raad die over de totaliteit (holistisch) en de lange termijn buigt. Wat wij nu hebben gaat het over beleidsgebieden of specifieke zaken. Neem nu het vraagstuk resetten van de samenleving na de pandemie, daar is geen officiele raad meebezig, alleen www.curacao2030.net en mogelijk andere denktanken. Het is eigenlijk het vullen van de ruimte die ingevuld zou moeten worden door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR).

Wat doet deze Raad in Nederland?

Taak

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken, en stelt beleidsalternatieven voor.

Werkwijze

Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te beluisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld. Daarnaast ontvangt de WRR adviesvragen van het kabinet. Alle ideeën worden verzameld en uitgebreid besproken. Uiteindelijk beslist de raad welke onderwerpen hij op zijn agenda zet. Het gaat daarbij altijd om domein- of sector overstijgende vraagstukken die gericht zijn op de lange termijn.

Bij zijn onderzoek werkt de WRR samen met universiteiten, andere adviesraden, planbureaus en beleidsmakers. Door gebruik te maken van beschikbare kennisbronnen en uitgebreid met maatschappelijke partijen in te gesprek te gaan, slaat de WRR een brug tussen wetenschap en beleid. Zo zijn adviezen en verkenningen niet alleen goed onderbouwd, maar sluiten deze ook aan bij de samenleving. (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, sd)

Waarom is er op het eiland niet zo’n dergelijke raad? Het is het resultaat van korte termijn denken en de stand van zaken van de wetenschap op het eiland. De stand van zaken van de wetenschap heeft natuurlijk te maken met belangstelling en de mate van aanwezigheid van talent; de kleine schaal. En toch is het talent niet schaars, als wetenschappers in het buitenland via het internet betrokken kunnen worden. Let us do this!

References

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. (n.d.). Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Retrieved from www.wrr.nl: https://www.wrr.nl/over-de-wrr

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comentarios


bottom of page