top of page

Wetenschappelijk bureau van de politieke partij

DRAFT 1.0

1 oktober 2021

De mensheid is vooruit gekomen dankzij de wetenschap. De wetenschap heeft een hele grote rol daarin vervuld. Om optimaal gebruik te maken van wetenschappelijke vooruitgang moeten er interfaces zijn met andere sectoren. Die interface zijn niet alleen universiteiten en bibliotheken, maar ook scholen, media en het bedrijfsleven. Maar ook het maatschappelijk middenveld moet intappen op wetenschappelijke kennis. Tot het middenveld behoren onder anderen vakbonden en politieke partijen. Met name politieke partijen zijn van belang vanwege hun functies bij het formuleren van de politieke-, bestuurlijke- en beleidsagenda. En het leveren van politieke leiders die leiding geven aan het uitvoeren van de agenda. Het is ligt voor een politieke partij voor de hand dat het een wetenschappelijk bureau heeft als interface met de wetenschap en dat een dergelijk bureau een prominente rol vervult binnen de partij.

Wat is nu wetenschappelijk bureau? Een wetenschappelijk bureau is een aan politieke partij gelieerde denktank waar de partij nieuwe ideeën vandaan kan halen. Wetenschappelijke bureaus brengen vaak een blad uit waarin het interne debat wordt gevoerd, maken analyses van of doen voorstellen voor het oplossen van concrete problemen, en hebben vaak een eigen rol bij nieuwe verkiezingsprogramma’s of beginselprogramma’s. Wetenschappelijke bureaus zijn ook kweekvijvers voor politiek talent. Vergelijkbaar in België is de studiedienst van een partij (Wetenschappelijk bureau, sd).

Op mijn vraag of de Curaçaose politieke partijen een denktank hebben, was het antwoord, nee. Dat is zorgelijk want er is dus geen interface met de wetenschap. Waar halen de partijen wetenschappelijke informatie vandaan om de uitdagingen van de samenleving 5.0 te confronteren?; de pandemie van nu en die van de toekomst, de klimaatcrisis, food- and water-security, het grote verschil tussen rijk en arm, de digital divide, cyber-oorlog en –terrorisme. Dat is ook het gevaar voor de nieuwe regering.

References

Wetenschappelijk bureau. (n.d.). Retrieved from nl.wikipedia.org/wiki: https:/

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page