top of page

Werken om te leven

Werken om te leven

DRAFT 2.0

31 januar1 2022

Sommigen beweren dat het is: leven om te werk. Hoedanook, werk is DE interface met de samenleving. Onderwijs is verworden tot een voortraject van werken. Dit ten koste van de civil society (maatschappelijk middenveld) dat ooit een een prima ingang was voor het individu tot de samenleving, maar nu door marktwerking is weggedrukt.

Geen werk betekent uitgesloten zijn van de samenleving. Universal basic income is noodzakelijk maar geen afdoende oplossing voor het uitsluitingsprobleem. Dit geldt net zo voor ZZP en thuiswerken. Mensen zijn een species, individuen wil bijdragen tot de ontwikkeling van de soort, men wil deel zijn van iets groter dan zichzelf. Het gaat steeds meer om betekeniseconomie (Klomp & Maarhuis, 2018). In een individualistische, egoïstisch samenleving is het nog moeilijker om deel uit te maken van het geheel.

Maar een baan hebben is nog niet alles als het enige doel is om eind van de maand betaald te krijgen. Zoek werk dat bij jou past. Neem mensen in dienst die passie hebben voor die functie en niet omdat het je neef is. Streef samen naar kwaliteit en efficiëntie en heb daar plezier is. Het is geen hogere wiskunde, het is altijd al zo geweest. Hoe zijn wij zo ver van huis geraakt?

Wat kunnen wij doen? Probeer betrokken te raken en betrek anderen, al is het maar één.

References

Klomp, K., & Maarhuis, N. (2018). Pioniers van de nieuwe welvaart; Drijfveren en dilemma's van ondernemers in de betekeniseconomie. Uitgeverij Business Contact.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page