top of page

Wekelijks radioprogramma minpres

Dan lanceert de de minister-president op woedsdag 19 maart 2014 zijn wekelijk radioprogramma. De opzet is dat burgers kunnen bellen om de postieve ontwikkelingen in het land te bespreken. Waar hebben we dat meer gezien? Het is een exacte koppie van het radioprogramma van wijlen Chavez. Het is populisme van de bovenste plank en we hebben allemaal gezien waar het toe heeft geleid. En velen lopen met open ogen in.

En mocht ik nog twijfelen, de eerste mededeling is dat de viering van koningsdag is op 30 april. Brood en spelen.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page