top of page

We zijn een geen rechtsstaat maar een rechtersstaat met een advocateneconomie

Een rechtersstaat is een staat waar alles uiteindelijk voor de rechtbank eindigd. In dit land waar niemand beslissingen neemt, de vakbonden onredelijk ijn,  en de overheid niet luistert. Beland alles voor de rechter die zich steeds machtiger gaat voelen en zich gaat gedragen als een oracel, door uitspraken te doen die niemand kan plaatsen en begrijpen.

Het systeem is peperduur. Je moet miljoenair zijn om een advocaat te kunnen betalen. Het gevolg is een rechtenloze staat. Steeds meer mensen hebben het over zelf rechterspelen en anderen doen het echt.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page