top of page

We and I

We and I

DRAFT 1.0

27 april 2021

Curaçao is al “goed” onderweg met het vaccineren van de bevolking. Al bijna 90.000 mensen zijn gevaccineerd en het streven is 110.000 inwoners; althans met de eerste dosis. Maar de discussie over het wel of niet vaccineren duurt nog in volle hevigheid voort. Velen argumenteren dat het een individueel recht is en dus –beslissing. En dat is ook zo.

De ogenschijnlijke continuüm van het collectief (We) en het en het individu (I) loopt min of meer parallel die van links naar rechts.

Maar, de species mens is de enige die zich heeft overtuigd, geen species te zijn maar een individu. Mensen protesteren als ik wijs op het feit dat de mens een zoogdier is en zich ook zo gedraagt en het virus zich ook gedraagt als het zich zou gedragen bij een ander species. Het is niet voor niets dat wij spreken van kudde-immuniteit.

Mijn boek “Society 5.0; We and I” verscheen 02.02.2020, voor de pandemie. WHO kondigde de pandemie aan op 11 maart 2020. In mijn boek waarschuwde ik dat de disbalance tussen We and I tot grote negatieve gevolgen zou leiden (https://www.academia.edu/41912670/Society_5_0_We_and_I).

Ik wil mij hier beperken op het idee dat wij een species zijn. Ik citeer:

Perhaps another way to look at this is to ask why our species of hominid is the only one still in existence on the planet, despite there having been many other hominid species during the course of our own evolution. One explanation is that we were cleverer, more ruthless and more competitive than those who went extinct. But anthropological archaeology tells a different story. Our very survival as a species depended on cooperation, and humans excel at cooperative effort. Rather than keeping knowledge, skills and goods ourselves, early humans exchanged them freely across cultural groups.

When people behave in ways that violate the axioms of rational choice, they are not behaving foolishly. They are giving researchers a glimpse of the prosocial tendencies that made it possible for our species to survive and thrive… then and today. (Cummins, 2016)

De oplossing is om meer in “wij” te denken en handelen:

It all comes down to this: “When ‘I’ is replaced with ‘we’, even ‘ill-ness’ becomes ‘wellness’.” This quote is attributed to Malcolm X, the American civil rights movement figure who stirred up much controversy in his life. It reminds me of one of the teachings of my late mentor Wim de Vrijer, who attributed this insight to Adam Smith, the moral philosopher and considered by many others as the father of economics: It is all about the balance between “We” and “I”. “I” should care about “We” because it is in its self-interest. It is the well-understood self-interest.

Als laatste argument ter ondersteuning van “wij” is wat zowel de moderne natuurkunde (kwantummechanica) en de Oosterse filosofie uitgaan van de eenheid van alles, dus ook de mensheid (Capra, 2010).

Mijn punt is dat het niet zo evident is dat vaccineren uitsluitend en individuele beslissingen is. Ik kan de uitspraak van het het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voorstellen (Europees Hof acht verplichte vaccinatie wettig, 2021). Maar ik kan mij voorstellen dat wij het een individueel recht vinden, want zo zijn wij ge (her)programmeerd.

References

Capra, F. (2010). The Tao of Physics; An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism. Shambhala Publications Inc.

Europees Hof acht verplichte vaccinatie wettig. (2021, april 4). Retrieved from www.standaard.be: https://www.standaard.be/cnt/dmf20210409_91817546

Dr. Miguel Goede

References

Capra, F. (2010). The Tao of Physics; An Exploration of the Parallels between Modern Physics and Eastern Mysticism. Shambhala Publications Inc.

Europees Hof acht verplichte vaccinatie wettig. (2021, april 4). Retrieved from www.standaard.be: https://www.standaard.be/cnt/dmf20210409_91817546

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page