top of page
Search
  • _

Wat nu?

Er ontstaan alternatieve systemen. Jongeren met u technologie spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook andere mensen die hoe dan ook, zonder geld moeten overleven. Het gaat om delen, samen doen, ruilen en sollidariteit in brede zin. Het kan in simpele vormen van buren die iets voor elkaar betekenen of high tech oplossingen als crowd funding.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page