top of page

Wat nu?

Er ontstaan alternatieve systemen. Jongeren met u technologie spelen daarbij een belangrijke rol. Maar ook andere mensen die hoe dan ook, zonder geld moeten overleven. Het gaat om delen, samen doen, ruilen en sollidariteit in brede zin. Het kan in simpele vormen van buren die iets voor elkaar betekenen of high tech oplossingen als crowd funding.

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page