top of page

Wat is een Sociaal contract en de noodzaak van vernieuwing

Wat is een Sociaal contract en de noodzaak van vernieuwing

DRAFT 4.0

10 augustus 2023

Een sociaal contract verwijst naar de filosofie dat het gezag van de staat over het individu voortkomt uit een contract dat tussen beiden is afgesloten. Meestal is dit contract impliciet en wordt het hypothetische contract in het verleden geplaatst. In het heden is er echter een groeiende behoefte aan een nieuw sociaal contract. In Nederland heeft Pieter Omtzigt in 2021 het boek ‘Een nieuw sociaal contract’ geschreven, waarin hij aantoont dat er grote problemen zijn met macht en tegenmacht in het land. Hoewel we lange tijd geloofden dat Nederland voltooid was, blijkt dit niet het geval te zijn. Er zijn serieuze problemen en de mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet meer naar behoren. Macht en tegenmacht zijn uit balans geraakt, en het toeslagenschandaal is daar een voorbeeld van. Omtzigt laat zien hoe bepaalde modellen Nederland sturen en waarom dit problematisch is.

Op Curaçao is het eveneens van cruciaal belang om naar een staat te streven die er is voor de burger en het algemeen belang. Een inclusieve samenleving moet worden nagestreefd, niet alleen tussen de overheid en de burgers, maar ook tussen de burgers onderling. Bovendien moeten we in het nieuwe sociaal contract rekening houden met de aarde en technologie, met name Artificial Intelligence.

De behoefte aan vernieuwing van het sociaal contract is essentieel om een rechtvaardige en evenwichtige samenleving te creëren, waarin de belangen van alle individuen worden behartigd. Het is tijd om de mechanismen van de rechtsstaat te herstellen en ervoor te zorgen dat macht en tegenmacht op een gezonde manier functioneren. Op zowel nationaal als internationaal niveau moeten we ons inzetten voor een samenleving die inclusief, duurzaam en toekomstbestendig is. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we een nieuw sociaal contract vormgeven dat de uitdagingen van de moderne tijd aankan en zorgt voor een rechtvaardige en welvarende toekomst voor alle burgers.

Miguel Goede

1 view0 comments

Kommentarer


bottom of page