top of page

Wat betekent het om een diepe denker te zijn? Waarom hebben we diep denken nodig?

Wat betekent het om een diepe denker te zijn? Waarom hebben we diep denken nodig?

11 augustus 2023

Diep denken (deep thinking) wordt doorgaans geassocieerd met een zeer intelligente, inzichtelijke en observerende persoon met een abstracte en analytische geest. Het is iemand die voortdurend verwonderd is, vragen stelt en op zoek is naar betekenis. Maar wat houdt 'diep denken' nu eigenlijk in? En waarom hebben we diep denken nodig?

Diep denken kan het beste worden omschreven als verder gaan dan wat je gemakkelijk kunt waarnemen en bedenken. Het vraagt van ons om populaire slogans en vooropgezette ideeën te negeren, omdat geen van beide de waarheid kent of kan ontdekken. Alleen mensen die de capaciteit hebben om diep te denken, voelen zich vrij om zich in de complexe zee van kennis te storten, de waarheid te ontdekken en de mensheid voor te bereiden op de voortdurende uitdagingen van het dagelijks leven.

Landen die geloven dat het bouwen van een betere toekomst alleen kan worden bereikt door het herstellen van de glorie uit het verleden, bevinden zich volledig op het verkeerde pad. Ze verspillen hun tijd, negeren de briljante geesten die ze hebben en ondermijnen de toekomst van komende generaties. Wereldwijd, en zeker ook op Curaçao, staat diep denken onder druk. Ik durf zelfs te stellen dat het op Curaçao verdwenen is. Dit komt door de invloed van het internet, sociale media en het neoliberale denken dat ons neurologisch systeem heeft aangetast.

Paradoxaal genoeg zullen we juist diep denken moeten omarmen om uit onze problemen te komen. We moeten oppervlakkige trends en opvattingen negeren en ons richten op diepgaande analyse en reflectie. Alleen op die manier kunnen we duurzame oplossingen vinden voor de uitdagingen waar we voor staan. Diep denken is een krachtig instrument dat ons kan helpen de complexe vraagstukken van deze tijd aan te pakken en een solide basis te leggen voor een betere toekomst.

Het herontdekken van diep denken op Curaçao en wereldwijd is essentieel voor het creëren van veerkrachtige samenlevingen en het aanpakken van mondiale uitdagingen. Wij afstand nemen van oppervlakkigheid en onze inspanningen richten op diep denken, om zo een betere toekomst te bewerkstelligen voor onszelf en komende generaties.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page