top of page

Wat behelst het landspakket?

Wat behelst het landspakket?

DRAFT 2.0

21 maart 2022

Eerder schreef ik het volgende over het landspakket (Goede, 2021):

Landspakket Curaçao, uitvoeringsagenda 1 februari - 1 april 2021

6 februari 2021

Het moet geen aprilmop zijn. Het zijn in totaal 16 pagina’s, overwegend matrices (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, 2021). Er staat: het is een levend document. Het is ondertekend door staatssecretaris Raymond Knops het de minister-president van Curaçao, Rhuggenaath. Het beslaat uit acht thema’s. Wat gelijk opvalt zijn de mijlpaalmomenten; het is een tempo dat het ambtelijk apparaat nooit heeft gehaald.

Financieel Beheer

Het gaat om onderzoek hoe de financiële functie binnen het apparaat te versterken met bijzondere aandacht voor het subsidiebeleid en inkoopfunctie.

Kosten en effectiviteit publieke sector

Het gaat om een kerntakenanalyse van de (semi-)publieke sector. De versterking van het luchtvaartsysteem. Integrale doorlichting van het ambtelijk apparaat. Onderzoek naar de arbeidsvoorwaarden. Het aanpakken van spookambtenaren. Het aanpakken van de externe inhuur. Doorlichting van de HR-functie. Het ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid. Het onderzoeken van de huisvesting. Het gaat om weer kijken naar e-Government. Verlening SVB eigenrisicodagen. En maximaliseren van de duurtetoeslag.

Belastingen

Het gaat om het belastingstelsel en de organisatie.

Financial sector

Het komt neer op beter toezicht op de financiële sector. Eerst een doorlichting en daarna maatregelen.

Economische hervormingen

Het heeft betrekking op het ontwikkelen van een veerkrachtige economie en een gezond sociaal zekerheidsstelsel. Gekeken wordt naar de arbeidsmarkt. De informele economie. Verhogen van de pensioenleeftijd. Het bevorderen van ondernemerschap en het investeringsklimaat. (Even las ik investeren in het klimaat! Maar dat was wishful-thinking). Wel lees ik tussen de regels een grondbedrijf (en denk ik aan de gevolgen voor het klimaat).

Zorg

Bij zorg gaat het op korte termijn om COVID-19 bestrijden en op langer termijn efficiëntie en betaalbaarheid van de zorg.

Onderwijs

Bij onderwijs gaat het om kwaliteit en aansluiting op de arbeidsmarkt en aansluiting op Nederland.

Versterken rechtsstaat

Het heeft betrekking op versterken van het grenstoezicht en aanpakken financieel-economische criminaliteit en het detentiewezen.

De uitvoeringsagenda heeft geen verhaal maar het zegt veel. Het gaat om beheren en beheersen van de financiën en de kosten. Het gaat om verbeteren van het apparaat. Maar wat voor apparaat wil men? De verbetering van de belasting is een logisch gevolg van de twee eerste thema’s. Het controleren van de financiële sector lijkt los te staan, maar ik leg een verband met versterking van de rechtsstaat. De economische hervormingen staan in het licht van versterking van de markt(werking) en ondernemerschap wordt genoemd. Zorg is COVID-19, waar het allemaal mee begon en wordt vervolgens een markt/financieel verhaal. Het onderwijs wordt gekoppeld aan de economie, c.q. de arbeidsmarkt. Maar welke economie?

Het is geen verhaal van de RESET van de Curaçaose samenleving, waarbij de grote problemen als de klimaatcrisis, water, een Green New Deal, aanpakken van de ongelijkheid, de digital divide (Smart Nation), food security, vergrijzing, jongeren die in de knel zitten, worden geadresseerd. Het is niet het verhaal van nieuwe economische sectoren als de ICT en alternatieve energie en van de betekeniseconomie (Klomp & Maarhuis, 2018), binnen het frame van de doughnut economie, waar bijvoorbeeld Amsterdam (Boffey, 2020) ook voor kiest.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page