top of page

Vertrouwen in het rechtssysteem

Vertrouwen in het rechtssysteem

DRAFT 2.0

20 juni 2022

Dit onderwerp staat al vanaf 2 juni 2022 op mijn lijstje. Ik wilde er niet aan beginnen omdat ik nog ben van de lichting die van mening is dat kritiek op het rechtssysteem het systeem verzwakt. De andere reden is omdat ik in 2018 uitvoerig heb geschreven over mijn ervaring en mijn oordeel over het systeem. Maar nu ligt er het rapport van De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR). Ze stellen onder anderen vast dat er tekort is aan personeel, gebrek aansturing, gebrekkige besluitvorming, de grens van redelijke termijn te vaak wordt overschreden, bepaalde forensische onderzoeken niet kunnen worden uitgevoerd. De raad ziet de oplossing in meer samenwerking binnen het Koninkrijk (Vertrouwen in het rechtssysteem, 2022).

Bovenstaand is zeer zorgelijk in de context van dat een paar jaar terug het rechtssysteem, door Amnesty International, werd gezien als meest betrouwbare pilar van de tempel van nationale integriteit. Maar er ikwil nog een paar opmerkingen maken. De Antillianisering van de rechtspraak gaat door. Ik ken geen studie over het effect van dit beleid. De raad heeft het ook gezegd, de zaken duren veelste lang, terwijl de digitale wereld steeds sneller gaat. Dit is onhoudbaar geworden. Wij zijn op een punt beland dat een zaak binnen een paar dagen afgehandeld moet zijn. De criminaliteit is veranderd. De corruptie is alom aanwezig. Normen zijn vervaagd; iedereen hanteert zijn eigen wetten. Dit zijn ook globale trends waar het rechtssysteem op moet reageren, want anders komt het instituut verder in gevaar.

References

Miguel Goede

0 views0 comments

Comentários


bottom of page