top of page

Trust, vertrouwen

Trust, vertrouwen

DRAFT 1.0

26 juli 2021

De titel van dit stuk is kort en snel bedacht. Maar nu komt het. Er popt zoveel bij mij op. Ik moet denken aan een van mijn mentoren, die mij uitlegde dat de hele samenleving samenhangt door de waarde “vertrouwen”, trust. Hij maakt zijn punt door mij erop te wijzen dat ik wel erg veel vertrouwen stel in de bakker van mijn dagelijks brood, want ik controleer niet wat er in het brood allemaal zit.

Ik moet denken aan de cohesie onderzoek van het CBS dat heeft gemeten dat wij niet er veel vertrouwen hebben in onze instituties en dus in elkaar (CBS, 2016).

Ik moet denken aan het boek van de zoon Covey “The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything” (Covey, 2006). Hij argumenteert dat vertrouwen de transactiesnelheid verhoog en de –kosten verlaagt. Het omgekeerde geldt ook: wantrouwen laat alles duren en de transactiekosten worden erg hoog. Vertrouwen heeft te maken met integriteit en capaciteit. Wij hebben vertrouwen in personen of organisaties die integer en capabel zijn. (Op Curaçao letten steeds minder of iemand echt de meest capabele is voor een functie en met integriteit nemen wij ook een loopje.)

Ik moet denken aan het andere boek van Bill Gates “Business @ the Speed of Thought” (Gates & Hemingway, 1999). Ik zie wel het verband tussen de twee boeken. Er moet erg veel vertrouwen zijn op de snelheid tot de snelheid van de gedachten op te voeren.

Dan denk ik aan het begrip “low trust society”; een samenleving waarin het interpersoonlijke vertrouwen relatief laag is en die geen gedeelde ethische waarden heeft. (Curaçao dus.) Volgens onderzoekers zijn samenlevingen met weinig vertrouwen doorgaans gebaseerd op verwantschap (friends & family). In dit soort samenlevingen zijn er moeilijkheden bij het vormen en in standhouden van organisatiestructuren. Organisaties en instellingen zijn vaak gecorrumpeerd, disfunctioneel, er is weinig respect voor privé-eigendomsrechten. Het ontbreekt aan een betrouwbaar civiel rechtssysteem, democratisch stemmen en de acceptatie van verkiezingsresultaten, en vrijwillige belastingbetaling.

High-trust samenlevingen vertonen een hoge mate van wederzijds vertrouwen dat niet wordt opgelegd door externe "contractuele, wettelijke of hiërarchische regelgeving", maar in plaats daarvan gebaseerd is op "voorafgaande morele consensus". Vele onderzoekers over het onderwerp vertrouwen, verwijzen naar Francis Fukuyama's boek uit 1995, Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity, waarin hij beschrijft over het vermogen van verschillende volkeren om zich effectief te organiseren voor commerciële doeleinden zonder afhankelijk te zijn van bloedbanden (friend & family) of tussenkomst van de overheid, heeft gezorgd voor voorspoed (Fukuyama, 1995).

Ergens las ik: “controle is goed maar vertrouwen is beter”. Op Curaçao is niet “vertrouwen is goed maar controle is beter”, maar is het: “controle, controle en nog eens controle”. Zie hier nog een verklaring waarom het op het eiland allemaal zo moeilijk loopt en zo duur is.

References

CBS. (2016, Juni). Eerste resultaten sociale cohesie onderzoek. Retrieved from www.cbs.cw: https://www.cbs.cw/_flysystem/media/first-results-social-cohesion-survey-2015.pdf

Covey, S. M. (2006). The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything . Free Press.

Fukuyama, F. (1995). Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity.

Gates, B., & Hemingway, C. (1999). Business @ the Speed of Thought. Warner Books.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page