top of page

Tot slot: Het begint en eindigt met leiderschap

Tot slot: Het begint en eindigt met leiderschap

DRAFT 3.0

22 juli 2023

Met deze tekst sluiten we de DRAFT 3.0 reeks af. Binnenkort zal er gewerkt worden aan de bundeling van deze inzichten in de vorm van een e-book.

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het bepalen van het succes van elke organisatie en de gezondheid van de samenleving als geheel. De impact van effectief leiderschap reikt veel verder dan men soms beseft. Helaas kunnen zwakke leiders aan de top ernstige gevolgen hebben.

De opkomst van zwakke leiders aan de top begon lang voor 2010, maar vanaf die periode lijkt de trend exponentieel te zijn toegenomen. Dit heeft verstrekkende gevolgen gehad voor onze organisaties en de samenleving als geheel. Maar waarom gebeurde dit? Het antwoord ligt in de behoefte van degenen die aan de macht zijn, ook wel de ‘principalen’, om zwakke handlangers, de ‘agents’, te hebben die gemakkelijk te manipuleren zijn om hun doelen te bereiken.

Het is hartverscheurend om te zien hoe mensen die beter zouden moeten weten, zich laten leiden door zwakke leiders. Vaak voelen ze zich gevangen in de situatie, verstrikt in verplichtingen zoals hypotheken, autoleningen en studieschulden. Ze voelen zich gedwongen om te zwijgen en weg te kijken. Anderen geven de moed op om te veranderen en sluiten zich aan bij de zwakke machthebbers, volgens het adagium: “If you cannot beat them, join them.” Dit fenomeen is zelfs te zien in democratische organisaties, zoals vakbonden en coöperaties, waarbij de beste leiders niet altijd worden gekozen. Het resultaat is een samenleving die op instorten staat, waar velen gedwongen zijn om te vluchten vanwege economische redenen en een gebrek aan perspectief. Het is een schrale troost dat wij niet het enige land zijn waar deze trend is waar te nemen.

Maar wat kunnen we doen om hieruit te komen? Een fundamentele oplossing is een wisseling van de wacht. We moeten jonge mensen, mensen van buitenaf, of degenen die eerder werden uitgesloten van het systeem van nepotisme (Family & Friends), de kans geven om de leiding op zich te nemen. We moeten massaal reorganiseren en veranderingen doorvoeren in instituties en organisaties. Het is tijd om te breken met de ketenen van zwak leiderschap en plaats te maken voor bekwame en integere leiders. Dit is de enige weg voorwaarts als we willen voorkomen dat we verder afglijden en uiteindelijk het niveau van de armste landen in de regio bereiken. Het is verontrustend om te beseffen dat we nu al tot het armste land binnen het koninkrijk zijn.

Laten we streven naar een samenleving waarin leiderschap gekenmerkt wordt door integriteit, daadkracht en visie. Alleen dan kunnen we een duurzame en welvarende toekomst creëren voor onszelf en de komende generaties.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page