top of page

The Social Philosophers

The Social Philosophers

DRAFT 3.0

26 maart 2023

De volledige titel van het boek luidt “A sweeping history of man's quest for community by one of our most respected and important thinkers; The Social Philosophers; Community & Conflict in Western Thought; Robert Nisbet; Concise Edition; Update” (Nisbet, 1983). Dit boek staat al vanaf het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw in mijn kast, maar nu pas was de geest rijp, zal ik maar zeggen. Na het lezen van het boek ging ik nog wat context informatie naslaan en bleek dat Robert Nisbet wordt bestempel als conservatief. Ik weet niet goed wat men in de VS hiermee wil zeggen, maar uit de context begrijp dat hij iemand was die niet geloofde in de revolutionaire weg.

De hoofdstukken: de politieke gemeenschap, de religieuze gemeenschap, de ecologische gemeenschap, de revolutionaire gemeenschap, geven de essentie weer van de opbouw van het werk aan de hand van verschillende auteurs, van Plato tot Franz Fanon. Het geeft een overzicht van de ontwikkeling van de westerse filosofie vanaf het instorten van de Griekse polis op zoek naar gemeenschap. Deze zoektocht naar gemeenschap is volgens Nisbet het hoofdthema de afgelopen tweeduizend vijfhonderd van de zoektocht naar het verzoenen van individu en gemeenschap.

Het begint met Plato, vijf eeuwen voor Christus, en de crisis van de stadstaat. Hij neemt ons mee door de opkomst van het Christendom aan het einde van het Romeinse Tijdperk door de ecologische samenlevingen die streven naar meer balans met de natuur en belanden wij in de revolutionaire gemeenschappen. Een van de vele take aways is dat de Franse Revolutie veel breder en dieper was dan de Amerikaanse Revolutie. Maar volgens Nisbet is het Marxisme de eerste en echte revolutie omdat het volgens Karl Marx historisch gedetermineerd, onontkoombaar, is. Hij besteed ook aandacht het anarchisme en ook aan Franz Fanon.

De conclusie van Nisbet is dat alle revoluties niet blijvend zijn en dat ze meer dodelijke slachtoffers maken dat het regiem dat ze opzij zetten en dat ze onderdrukkender zijn dan dan wat ze opzij schuiven. Dat onderbouwt de schrijver en daarom noemen anderen hem een conservatief. Ik moet zeggen dat als ik kijk naar de revolutie in Suriname, de opkomst van Hugo Chávez in Venezuela, maar ook naar de opkomst van Wiels c.s. op Curaçao ik de redeneertrant van Nisbet kan volgen.

References

Nisbet, R. (1983). A sweeping history of man's quest for community by one of our most respected and important thinkers; The Social Philosophers; Community & Conflict in Western Thought; Robert Nisbet; Concise Edition; Update. Washington: Washington Square Press Publication.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page