top of page

The Change of an Era

The Change of an Era

DRAFT 2.0

7 juni 2022

Vandaag is het zo ver. Ik mag een keynote houden over verandering, voor een internationaal gezelschap van ongeveer honderdvijftig personen van de Association of Caribbean University, Research and Institutional Libraries (ACURIL) 2021-2022. Ik heb in totaal zestig minuten. De uitdaging is dat over dit onderwerp er bibliotheken vol zijn geschreven en er een zinnige selectie gemaakt moeten worden. Dat is een bijzonder uitdaging want hoe meer je bestudeert en ervaart hoe meer je er achter komt dat wij erg weinig weten van verandering.

Vijfendertig jaar geleden wees onderzoek uit dat 70% van veranderingen niet lukt. Anno 2022 is daar weinig verandering in gekomen. Over de definitie van verandering is er gelukkig niet veel discussie. Verandering wordt gedefinieerd als: de beweging van een persoon, groep of organisatie (of land of eiland) van een huidige, niet gewenste en niet-duurzame situatie naar een toekomstige, gewenste en duurzame situatie. Ook is het algemeen aanvaard dat verandering is veranderd, van “een tijdperk van verandering” naar “een verandering van tijdperk”. Wij leven nu in het oog van de storm of bevinden ons op het kantelpunt (Rotmans & Verheijden, 2022; in 't Veld, Kennisdemocratie; In de oog van de orkaan, 2021).

De pandemie heeft dit proces blootgelegd en versneld. Er zijn vele lessen te leren. Op de eerste plaats dat de mens een soort is. Dat individualisme te ver is doorgeschoten. Het zelfde geld voor het neoliberale marktdenken, shareholder kapitalisme en dat er een correcties moet komen richting stakeholder kapitalisme of betekeniseconomie (Klomp & Maarhuis, 2018).

Het bovenstaande staat ook in verband dat de lang gevierde homo economicus veel heeft moeten inboeten. Het inzicht is gegroeid dat de mens meer emotie is dan ratio; verandering heeft meer te maken emotie dan met ratio.

Kortom verandering blijft moeilijk en er is nog geen methode ontwikkeld die succes van verandering kan garanderen. Deze doorgaans Westerse modellen worden vaak zonder aanpassing toegepast in de Caribische Small Islands en dat werkt dus niet (Goede M. , 2011). Veranderingskunde is vooralsnog meer een kunst dan een kunde.

References

Goede, M. (2011). The Dynamics of Organizational Change in Small Developing Islands:The Case of Curacao". Caribbean S tudies, 39(1). Retrieved from https://miguelgoede2.webs.com/Papers/05-The%20Dynamics%20of%20Organizational%20Change_MGoede%20ECAR.pdf

in 't Veld, R. (2021). Kennisdemocratie; In de oog van de orkaan. Boom bestuurskunde.

Klomp, K., & Maarhuis, N. (2018). Pioniers van de nieuwe welvaart; Drijfveren en dilemma's van ondernemers in de betekeniseconomie. Uitgeverij Business Contact.

Rotmans, J., & Verheijden, M. (2022). Omarm de chaos. De Geus.

Miguel Goede

0 views0 comments

コメント


bottom of page