top of page

Talento en de ontsporing van het Antillianiseringsbeleid

Talento en de ontsporing van het Antillianiseringsbeleid

DRAFT 1.0

18 juni 2021

Ik vraag mij af of iemand die jonger is dan veertig weet wat het zogenaamde Antillianiseringsbeleid inhield. Dat was het beleid dat na 30 mei 1969 werd gevoerd om meer donkere Antillianen te benoemen op functies en posities die voorheen waren voorbehouden aan lichtgekleurden en blanken. Zo kregen wij de eerste zwarte gouverneur, de eerste zwarte gezaghebber en ga zo maar door.

Het Antillianiseringsbeleid werd nagenoeg overal gevoerd binnen het ambtelijk apparaat en ook bij semioverheid, het onderwijs en andere instellingen werd dat bevorderd.

Over de geschiedenis van het onderwijs kan men lezen in het boek “De culturele mozaïek” (Romer, 1978; Goede, Van mediocratie naar meritocratie; Reflecteren over het onderwijs in Pais, 2011). Over de politie schreef Aart Broek (Broek, 2011).

Het Antilliaanseringsbeleid ging gepaard met het oprichten van een lokale universiteit. De rechtshogeschool ging in 1971 van start. In diezelfde periode werd de positie van Papiamentu in het onderwijs en de gehele samenleving versterkt. Geleidelijk ging daarmee helaas ook de befaamde meertaligheid van het eiland naar een lager peil.

In diezelfde periode ontwikkelde zich ook het beurzenbeleid, dat mogelijk maakte om Curaçaoënaars in Nederland te laten opleiden. Het beurzenbeleid ging wel terug tot de jaren vijftig maar was primair gericht op het opleiden van onderwijzers. Eind jaren vijftig begon men met de lokale onderwijzersopleiding.

Het kwam steeds vaker voor dat een groot deel van de studenten niet succesvol een studie afrondde in het buitenland en dat degenen die succesvol waren steeds minder vaak terugkwamen . Bovendien zat men ook niet op deze betweterige zwarte makambas te wachten. Ze werden eerder als bedreiging gezien (Ministerie van Sociale Ontwikkeling, 2014). Het was een nationalistische periode. Het was de tijd van marktprotectie. Nos mes por. Curaçao werd steeds meer inward-looking en raakt de de connectie met internationale normen kwijt.

Het beleid perverteerde gaandeweg. Oorspronkelijk was het niet de bedoeling om te aanstellingsnormen te verlagen maar het gebeurde uiteindelijk wel. Curaçao ging steeds meer eigen standaarden hanteren. Dit proces werd alleen maar versterkt met het vertrek van internationale bedrijven als de Shell en het geleidelijke vertrek van de de financiële sector (Goede, Globalization of small islands: The case of Curacao, 2008).

De commercialisering van het hoger onderwijs, vanaf eind jaren tachtig, heeft het systeem nog verder geperverteerd. Men kon bij wijze van spreken aan een bul komen als men maar de hoge kosten kon betalen en lang genoeg op de opleiding bleef zitten. Er is sprake van diploma inflaties. Steeds meer hebben wel een diploma maar kon men in de praktijk het niet waar maken. Dit werd aanvankelijk opgelost met de inzet van consultants. Deze branche perverteerde ook en consultancy werd een legale wijze om belastinggeld te onttrekken aan de overheid, vaak met de medewerking van ministers (Goede, Ontwikkeling van de consultancy-branche in de Nederlandse Antillen, 2001; Goede, Consultancy in Curacao en de Dutch Caribbean van 2000 tot en met 2020 , 2018).

Het bezitten van echte kennis werd steeds minder relevant voor een carrière. Een black jet set met black privileges ontwikkelde zich. Een andere uiting van de afname van relevantie van kennis is dat er steeds nauwelijks opgeleide politici minister werden, inclusief minster president. Er waren ook opgeleide ministers die bij voorkeur een portefeuille ging bekleden waar ze geen affiniteit mee hebben; bijvoorbeeld een stedenbouwkundige die zich belast met beleid, planning en dienstverlening of een niet econoom op economische opleiding, iemand met een management opleding van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning. De relevantie van onderwijs voor maatschappelijk succes nam steeds meer af.

De relevantie van onderwijs voor maatschappelijk succes nam steeds meer af. Vermeend Succes werd steeds meer afhankelijk van friends & family (de veel agressieve variant van het patronage en nepotisme virus) of succes in de onderwereld. Werving en selectie werden met de hulp van de werving- en selectiebureaus verkracht. Ken ku ta a bira ki ku ta i e luga a bira kon ku ta. Niemand corrigeerde dit wanneer men aan de macht kwam maar greep de kans om de eigen familie en vrienden te plaatsen. Het werd de beruchte quitate tu pa ponerme yo. Dit laatste is bij uitstek waarneembaar bij regeringswisselingen; de vertrekkende regering moet nog even wat mensen accommoderen en de nieuwe regering moet de eigen mensen plaatsen.

Het geheel leidde dus tot een periode van ruim twintig jaar zonder significante economische ontwikkeling. Dit uit zich in de structureel lage arbeidsproductiviteit binnen nagenoeg alle sectoren (Arbeidsproductiviteit Curaçao kent neerwaartse trend, 2019). Steeds meer internationale bedrijven trekken weg. Vele grote accountantskantoren, internationale banken en anderen. De luchthaven kan niet weer voldoen aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. Alleen het toerisme deed tot de crisis in 2020 goed, maar de prijzen van de hotelkamers liggen beduidend lager dan die van de concurrenten.

2010 was een theoretische mogelijkheid om met de introductie van het apparaat van het land Curaçao de human resources over de gehele linie te resetten. Curaçao werd nog kleiner, nog meer naar binnen gekeerd en nog nationalistischer. Zelfs de afstand tot Venezuela werd enorm. Het werd tribaler en leidde zelf tot kannibalisme (Goede, Waarom rood Curacao faalt, 2014). Alle ISO-gecetrificeerde diensten werden stopgezet. Moderne buitenlandse management trends als talentontwikkeling en skills management worden misbruikt om het verband tussen opleiding, kennis en ervaring nog verder los te laten. Ambtenaren van zestig en ouder moeten zo snel mogelijk oprotten. Het enige wat men nog nodig heeft is, jonge leeftijd en een label talent en het netwerk doet de rest. Op te richten bestuursacademies zijn slechts een alternatieve manier om belastinggeld te onttrekken, een echte bijdrage aan kennisontwikkeling is er niet.

Zelfs de pandemie heeft dit het tij niet kunnen keren en de vraag is of Coho dit zal lukken. Wat de pandemie wel heeft duidelijk gemaakt is dat er medische en epidemiologische kennis nodig om het gezondheidsaspect van de pandemie te beheersen. Dat er economische en bestuurskundige kennis nodig is om uit de sociaal en economische crisis te komen, wil men niet begrijpen. De vraag is hoe Curaçao zou weer aansluiting gaat vinden met de rest van de wereld. Het begin is de juiste diagnose en daarna de juiste therapie.

References

Arbeidsproductiviteit Curaçao kent neerwaartse trend. (2019, augustus 22). Opgehaald van knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/paradisefm-arbeidsproductiviteit-curacao-kent-neerwaartse-trend/

Broek, A. (2011). De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden, 1839-2010. Amsterdam: Boom.

Goede, M. (2001). Ontwikkeling van de consultancy-branch in de Nederlandse Antillen. Management & Consulting.

Goede, M. (2001). Ontwikkeling van de consultancy-branche in de Nederlandse Antillen. Management & Consulting.

Goede, M. (2008). Globalization of small islands: The case of Curacao. International Journal of Social Economics, 35(5), 344-363. Opgehaald van https://www.academia.edu/17037920/Globalization_of_Small_Islands

Goede, M. (2011). Van mediocratie naar meritocratie; Reflecteren over het onderwijs in Pais. Opgehaald van www.miguelgoede.com: https://www.miguelgoede.com//Papers/Onderwijs%20Curacao.pdf

Goede, M. (2014, april 14). Waarom rood Curacao faalt. Opgehaald van www.academia.edu: https://37575468/Waarom_rood_Curacao_faalt

Goede, M. (2018). Consultancy in Curacao en de Dutch Caribbean van 2000 tot en met 2020 . Management & Consulting.

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, A. e. (2014, Maart). Ayo òf te aweró? Opgehaald van www.coaching-magazine.net: : http://www.coaching-magazine.net/assets/ayo-of-te-awero-1.pdf

Romer, R. (1978). Culturele Mozaiek van de Nederlandse Antillen. Zutphen: De Walburg Pers.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page