top of page
Search
  • _

Stewardship - Het falen van beheer

Stewardship - Het falen van beheer

DRAFT 3.0

20 juni 2023

In onze Curaçaose samenleving is het concept van stewardship of rentmeesterschap ver te zoeken. In plaats daarvan lijken we te handelen als beheerders die niets daadwerkelijk beheren, verzorgen of onderhouden. Dit wordt het duidelijkst geïllustreerd door de staat van onze monumenten, infrastructuur en de overvloed aan zwerfvuil. Maar het geldt ook voor ons eigen lichaam. Een overgrote meerderheid van de bevolking verwaarloost of mishandelt hun lichaam op verschillende manieren, waaronder obesitas.

Het tegenovergestelde van een rentmeester zou een Master of the Universe kunnen zijn. Deze ‘Meester’ gedraagt zich alsof de natuur ondergeschikt is aan de mens en dat de mens het recht heeft, of zelfs de plicht heeft, om de natuur te exploiteren ten behoeve van zichzelf of de mensheid. Op het eerste gezicht lijkt het alsof we ons als ‘meesters’ gedragen. Maar als we verder kijken, realiseren we ons dat dit niet het geval is. We offeren de natuur op in ruil voor beton, asfalt, staal en glas. Maar we creëren deze bouwwerken van zo’n slechte kwaliteit dat ze veranderen in nutteloze monumenten en andere monsters, die we vervolgens verwaarlozen.

In plaats van rentmeesters gedragen we ons eerder als termieten of parasieten die gezamenlijk alles vernietigen wat op ons pad komt. Iedereen die opkomt voor de natuur of ons erfgoed wordt genadeloos weggevaagd. Het lijkt erop dat we verstrikt zijn geraakt in een cyclus van vernietiging en onverschilligheid.

Het is hoog tijd dat we ons bewust worden van de ernst van deze situatie en veranderingen aanbrengen. We moeten streven naar een daadwerkelijk rentmeesterschap, waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor het behoud en de bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen, ons cultureel erfgoed en ons eigen lichaam. Het is van essentieel belang dat we onze houding ten opzichte van de natuur en onze omgeving herzien en streven naar een evenwichtige relatie waarbij we zorgvuldig gebruik maken van de hulpbronnen die ons zijn gegeven.

Als individuen kunnen we beginnen met het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen acties en keuzes. We kunnen bewustere beslissingen nemen over wat we consumeren, hoe we ons gedragen en welke impact dit heeft op onze omgeving. Daarnaast moeten we druk uitoefenen op onze beleidsmakers en bedrijven om duurzaamheid en rentmeesterschap hoog op de agenda te zetten.

Alleen door collectieve inspanningen kunnen we de destructieve cyclus doorbreken en een pad van echte rentmeesterschap inslaan. Laten we stoppen met het verwoesten van onze planeet en ons erfgoed, en in plaats daarvan een positieve erfenis nalaten voor toekomstige generaties. Het is tijd om de meesters van vernietiging te laten en in plaats daarvan de rentmeesters te worden.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page