top of page

Stemmen uit emoties 3.0

Over enkele uren gaan we naar de stembus.  Het is duidelijk dat we meer gaan stemmen vanuit onze emotie en minder met ons ratio.  Rationeel stemmen is ook moeilijk omdat de programma's niet even duidelijk zijn.  Een partij heeft zelfs geen programma.  Maar ik stel voor te stemmen op die patijen die meer appelleren aan de emoties 3.0 en minder aan die van 2.0.

Emoties 3.0 zijn:

Toegenegen

Hartelijk,

liefdevol,

teder,

vol mededogen,

vriendelijk,

zachtmoedig,

warm

Hoopvol

Bemoedigd,

optimistisch,

verwachtingsvol

Gestimuleerd

Energiek,

enthousiast,

geanimeerd,

gepassioneerd,

geprikkeld,

levendig,

verbaasd,

verbluft,

verlangend,

verrast,

versterkt,

verwonderd,

vurig

Zelfverzekerd

Gesterkt,

open, trots,

vastberaden,

veilig, zeker,

zelfbewust

Dankbaar

Dankbaar,

erkentelijk,

geraakt,

ontroerd

Opgebeurd

Extatisch,

geestdriftig,

gelukzalig,

hartstochtelijk,

opgewekt,

opgewonden,

stralend,

uitbundig,

uitgelaten,

verrukt

Geïnspireerd

Onder de indruk,

verbaasd,

verwonderd

Verfrist

Gestimuleerd,

hersteld,

uitgerust,

verjongd,

vernieuwd

Gestimuleerd

Energiek,

enthousiast,

geanimeerd,

gepassioneerd,

geprikkeld,

levendig,

verbaasd,

verbluft,

verlangend,

verrast,

versterkt,

verwonderd,

vurig

Vrolijk

Blij,

frivool,

geamuseerd,

gelukkig,

opgetogen,

uitbundig

Betrokken

Aandachtig,

betoverd,

geboeid,

gefascineerd,

geïnteresseerd,

geïntrigeerd,

gestimuleerd,

nieuwsgierig,

verdiept,

waakzaam

Vredig

Gecentreerd,

gelijkmoedig,

gelukkig,

gerust, helder,

kalm,

ontspannen,

opgelucht, op

mijn gemak,

rustig,

sereen,

stil,

tevreden

vervuld,

voldaan,

Stem niet vanuit de emoties 2.0:

Bang

Angstig,

in paniek,

ontsteld,

ongerust,

op mijn hoede,

verschrikt,

versteend,

verontrust,

wantrouwend

Vermoeid

Futloos,

leeg,

lusteloos,

slaperig,

uitgeblust,

uitgeput,

verslagen

Machteloos

Hopeloos,

hulpeloos

moedeloos

Kwetsbaar

Gevoelig

hulpeloos,

onzeker,

wiebelig

Afkeer

Haatdragend,

minachtend,

vol afschuw,

vijandig,

walging

Opgelaten

Onbehaaglijk,

ongemakkelijk,

beschaamd,

schuldig,

verward

Pijn

Alleen,

berouwvol,

gebroken,

gekweld,

gekwetst,

miserabel,

ontredderd

Gespannen

Chagrijnig,

geïrriteerd,

overweldigd,

rusteloos,

zenuwachtig

Onrust

Alert, geagiteerd,

gealarmeerd,

geschrokken,

nerveus,

ongemakkelijk,

ontdaan, onthutst,

ontmoedigd,

ontsteld,

verbaasd,

verbouwereerd,

verschrikt

Geërgerd

Boos,

gefrustreerd,

geïrriteerd,

ongeduldig,

ontevreden,

ontstemd

Kwaad

Furieus,

razend,

verontwaardigd,

woedend,

wraakzuchtig

Verlangend

Afgunstig,

hunkerend,

jaloers,

nostalgisch,

smachtend

Verward

Ambivalent,

aarzelend,

onthutst,

onzeker,

perplex,

verbijsterd

verloren

Treurig

Bedroefd,

melancholiek,

ontmoedigd,

ongelukkig,

terneergeslagen,

teleurgesteld,

verdrietig,

wanhopig,

triest

Afwezig

Afstandelijk,

apathisch,

gelaten, koel,

ongeïnteresseerd,

onverschillig,

teruggetrokken,

verveeld,

vervreemd

1 view0 comments

댓글


bottom of page